Zirņu ielas nākotnes apspriešanu ievada iemidzinoša lekcija

Zirņu ielas iedzīvotāji, kuri sabiedriskās apspriešanas galvenajā sanāksmē vakar cerēja rast sīkāku skaidrojumu par gaidāmajām izmaiņām, konkrētas atbildes saņēma visai maz. Vairāk viņiem bija jāuzklausa vispārīgas pilsētplānotāju nākotnes vīzijas par transporta plūsmas sakārtošanu Liepājā.

Stāsta plaši un detalizēti
Latviešu biedrības nama zāle nebija pārpildīta, taču ieradušies Zirņu ielas iedzīvotāji gribēja saņemt atbildes uz konkrētiem jautājumiem par izmaiņām, kas skars viņu īpašumus un tiem tuvumā esošo teritoriju.  
Taču sanāksmes organizētāji liepājniekiem tik viegli tikt pie jautājumu uzdošanas neļāva. Vispirms visiem sanākušajiem bija jānoklausās arhitektu un pilsētplānotāju detalizēts un komplicēts stāstījums par Liepājas ielu un transporta kustības attīstību laikposmā no 1797. gada līdz mūsdienām.
Pēc stundu garas vairāku speciālistu uzstāšanās, kas bija pārpilna specifiskiem terminiem, sīku detaļu pārblīvētu shēmu demonstrēšanas un cīņām ar mikrofona tehniskajām iespējām, klausītāji beidzot sadūšojās pavaicāt, vai šeit paredzēts visus mācīt kā skolā jeb arī būs iespēja uzdot jautājumus. Sanāksmes vadītājs arhitekts Uģis Kaugurs strikti noraidīja ieteikumu un norādīja, ka visiem jāturpina klausīties iepriekš sagatavoto materiālu.

Konkrētas atbildes nesniedz
Pēc pusseptiņiem sapulces apmeklētāji, noklausījušies pusotru stundu garo priekšlasījumu, varēja tikt pie sev interesējošo jautājumu uzdošanas. Taču izrādījās, ka arī šie jautājumi pēc sanāksmes vadītāja ieskatiem nav apspriežami šajā projekta stadijā. Sanāksmes otrajā daļā speciālisti uzsvēra, ka šī apspriešanas reize nav domāta, lai noskaidrotu precīzas detaļas, bet gan spriestu, vai izmaiņas vispār ir vajadzīgas un kas plānotājiem būtu jāievēro, gatavojot tehnisko projektu.
Zirņu ielas iedzīvotājus interesēja konkrēti jautājumi – kā veidos komunikāciju tīklu, kur būs izvietoti luksofori un gājēju pārejas, kas plānots darīt mikrorajona šķērsielās. Taču pilsētplānotāji gribēja runāt vairāk par vispārīgām lietām – ieguvumiem pilsētas transporta plūsmas sakārtošanā, ieguldījumiem nākotnē un tamlīdzīgi.  
Kā novēroja “Rekurzeme”, vairāki klausītāji atstāja zāli, nesagaidījuši jautājumu uzdošanas brīdi. Arī noslēgumā iedzīvotāji izteica neapmierinātību par sanāksmes organizēšanas kārtību un lietderību.

Apspriešana turpinās
Kā zināms, Liepājas pilsētas Dome nodevusi sabiedriskajai apspriešanai pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus, kas paredz Zirņu ielā izveidot pilsētas Dienvidu - Ziemeļu maģistrāles posmu. Plānojuma grozījumu projekts paredz Ganību un Zirņu ielas pārveidot par vienvirziena ielām. Līdz 1. jūlijam turpinās sabiedriskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji var iepazīties ar plānojuma projekta grozījumiem un izteikt savus ierosinājumus.

Pievieno komentāru

Liepājā