Zirgu salā pabeigta dabas tūrisma infrastruktūras izbūve

Būvvaldes pieņemšanas komisija ceturtdien, 26. novembrī, pieņēma ekspluatācijā tūrisma infrastruktūru, kas izbūvēta Zirgu salā, dabas lieguma Liepājas ezers un Natura 2000 teritorijā.

Būvdarbi Zirgu salā veikti no šā augusta līdz novembrim, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtītajam projektam, šeit izveidots automašīnu stāvlaukums 5252 kvadrātmetru platībā pie Ezermalas ielas, pievedceļš 670 metru garumā un gājēju taka 1120 metru garumā pa tā saukto Golodova dambi – uz ezera krastā pirms vairākiem gadiem uzcelto putnu vērošanas torni.

Izbūvētas arī lietus ūdens aizvadīšanas noteces un caurtekas pie auto stāvlaukuma, ar granīta akmeņiem nostiprinātas gājēju takas nogāze, kā arī, uzstādot 10 solus un atkritumu urnas un iesējot zālienu 6013 kvadrātmetru platībā, izveidots teritorijas labiekārtojums.

Pirms dažiem gadiem uzceltais putnu novērošanas tornis un nupat ekspluatācijā pieņemtā infrastruktūra nozīmē to, ka ir uzsākta šīs degradētās teritorijas atjaunošana.

Būvprojektu izstrādāja Normunds Brucis un SIA “IK projekts”; būvdarbu veica SIA “A-Land”; būvniecības kopējās izmaksas ir 333 314,39 euro ar PVN.

Būvdarbu garantija ir pieci gadi pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, kas nozīmē, ka šajā laikā būvnieks atklājušos defektus novērsīs par saviem līdzekļiem.

Zirgu salā izveidotās infrastruktūras un labiekārtojuma apsaimniekošanu/uzturēšanu veiks pašvaldība.

Iztrādājot un īstenojot dabas tūrisma infrastruktūras izbūves projektu, ir ņemti vērā 2014. gadā notikušā metu konkursa „Brīvdabas sporta un aktīvā atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā” uzvarētāja SIA “VINCENTS” (Jurģis Vizulis, Ojārs Šablovskis, Jūlija Kononova, Laura Meija, Signe Tauriņa) priekšlikumi par kopējo Zirgu salas attīstību nākotnē. Metu konkursu rīkoja Liepājas pašvaldība.

Zirgu salā nākotnē ir paredzēts iekārtot bmx riteņbraukšanas trasi, kanoe airēšanas un smaiļošanas elingus, laipas, būves šā sporta veida inventāra glabāšanai un apkalpei, minigolfa parku, sporta spēļu laukumus, takas skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, slēpošanai (ziemā) un putnu vērošanai, piknika un makšķerēšanas vietas.

Šovasar un šoruden izbūvētais autostāvlaukums, pievedceļš, gājēju un velosipēdistu taka atbilst uzvarētāju (mets ar devīzi devīzi „V999”) risinājumiem un iekļaujas plānotajā kopīgajā ceļu un taku tīklā.

Nākošajā gadā pašvaldība turpinās sarunas ar metu konkursa uzvarētājiem, lai slēgtu līgumu par Zirgu salas attīstības tehniskā projekta izstrādi.


UZZIŅAI
Liepājas būvvalde no 2014. gada 15. aprīlim līdz 4. maijam organizēja pilsētas iedzīvotāju  aptauju par to, kā Zirgu salas teritoriju padarīt pieejamu un pievilcīgu sabiedrībai. Pavisam 238 iedzīvotāji (respondenti) izteica savu viedokli, kā  pārveidot/attīstīt Zirgu salu, kā arī iesniedza vairāk nekā 230 ieteikumu, kurus Būvvalde iekļāva metu konkursa „Brīvdabas sporta un aktīvā atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā”  darba uzdevumā. Plānotājiem un arhitektiem, sagatavojot savus piedāvājumus metu konkursam, bija jāņem vērā aptaujas rezultāti.

Pievieno komentāru

Liepājā