Zem Brīvības ielas Liepājā atrod koka cauruļvadu

Būvnieku atraktais koka cauruļvads, visticamāk, agrāk ir kalpojis ūdens apgādei. Koka cauruļvada posmi ir izcelti no zemes, tos šodien nogādās  SIA „Komunālā pārvalde” noliktavā, notīrīs un turpmāk saglabās kā pilsētas komunālās saimniecības vēstures liecību, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Brīvības ielā, veicot lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi, pagājušajā nedēļā starp Ķēžu un Grāvju ielu SIA SPMK vīri uzgāja iepaidīga izmēra koka cauruļvadu.

Tas atradās divu līdz trīs metru dziļumā gar Brīvības ielas dienvidaustrumu pusi, starp abām minētajām ielām. Iepretim uzņēmuma „Liepājas metalurgs” muzeja ēkai (vecais kantoris) cauruļvads taisnā leņķī pagriezās uz bijušās rūpnīcas cehu pusi. Tā kā cauruļvads traucēja jauno komunikāciju izbūvi, vairāki koka posmi vakar tika sazāģēti un izcelti virpsusē.

„Ļoti iespējams, tas ir vecs ūdensvads, kas kalpojis metalurģiskā uzņēmuma vajadzībām 19. gadsimta beigās vai 20. gadsimta sākumā, taču vēlāk izmantots kādu citu vielu sūknēšanai”, secina „Komunālās pārvaldes” būvuzraugs Igors Seņutins, kurš deva rīkojumu relikviju izcelt. Cauruļvada izceltajos posmos ir saglabājušās melnas nogulsnes, dūņas vai pat kādu naftas produktu paliekas. Iespējams, tāpēc fragmenti ir ļoti labi saglabājušies. Koka konstrukcijas iekšējais diametrs ir 100 mm, tas darināts no priedes, ārējās sienas ir pabiezas, „jo bija jāiztur liels spiediens”.

Pirms četriem vai pieciem gadiem, veicot elektrotīklu izbūvi, koka cauruļvada fragments zem Brīvības ielas uziets iepretim Latvenergo elektroapakšstacijai. Toreiz konstrukcija atstāta zem zemes.

Darbi Brīvības ielā šogad notiek posmā starp Zemnieku un Dzelzceļnieku ielu. ES struktūrfonda līdzfinansētā rekonstrukcijas projekta mērķis ir izbūvēt virszemes notekūdeņu kanalizāciju un atjaunot ielas brauktuves segumu. Darbi ir jāpabeidz novembrī.

Pievieno komentāru

Liepājā