Zaļos atkritumus bez maksas var nogādāt uz šķirošanas laukumu vai atkritumu poligonu

Ezermalas ielā 11, SIA „Eko Kurzeme” atkritumu šķirošanas laukumā, visu gadu, neatkarīgi no sezonas, ir novietots/pieejams konteiners, kurā iedzīvotāji (privātpersonas) bez maksas var izmest kritušās lapas, zarus, zāli, kas savākta, uzkopjot pie dzīvojamām mājām piegulošās teritorijas – ietves, zaļās joslas, laukumus utml, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lapu, zaru un zāles izmešana tiek kontrolēta, lai nepieļautu, ka reizē ar zaļajiem atkritumiem  konteinerā nonāk sadzīves vai būvniecības atkritumi. Turpat, „Eko Kurzeme” šķirošanas laukumā, ir pieejami arī konteineri, kuros, ja nepieciešams, var iešķirot stiklu, papīru, plastmasu, koka logu rāmjus, sadzīves tehniku un citas nevajadzīgās lietas.

Zaļos atkritumus „Eko Kurzeme” šķirošanas laukumā Ezermalas ielā 11 iedzīvotāji (privātpersonas) var nogādāt darba dienās – no plkst. 8.00 līdz 18.00, kā arī sestdienās – līdz plkst 16.00.

Bez tam, kritušās lapas un zarus, kā arī zāli visu gadu no iedzīvotājiem (privātpersonām) bez maksas pieņem sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” Grobiņā. SIA Liepājas RAS, kas ir poligona apsaimniekotājs, zaļie atkritumi ir nepieciešami biogāzes ražošanai.

„Ķīvītēs” Liepājas RAS pieņem arī lielākus apjomus zaļo atkritumu no uzņēmumiem un iestādēm, piegādātājam maksājot noteiktu summu par vienu tonnu. Par zaļo atkritumu piegādi  „Ķīvītēs”  uzņēmumiem un iestādēm ieteicams iepriekš sazināties pa tālruni: 63459097.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par teritoriju kopšanu (2012. gada 20. decembra Saistošie noteikumi Nr.34 „Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”), zemesgabala īpašnieks vai valdītājs, būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nodrošina īpašumam „piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas” savlaicīgu uzkopšanu un sanitāro tīrību, kas nozīmē arī nopļautās zāles, lapu un un zaru savākšanu un aizvešanu.

Pievieno komentāru

Liepājā