Zālienu kopšanai Liepājā izlietos 89 000 latu

Zālienu platību kopšanai Liepājas parkos, laukumos un skvēros, kā arī ielu, ceļu un veloceliņu posmos plānots izlietot kopumā 89 000 latu.

Kā aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā, zālieni pilsētas parkos kopjami 41 hektāra platībā, laukumi un skvēri, kā arī citas zaļās teritorijas - 21,8 hektāru platībā. Šo teritoriju uzturēšanai plānots izlietot 55 000 latu.

Savukārt zālienu platības ielu, ceļu un veloceliņu posmos kopumā aizņem 70 hektārus. Pēc vairāku nozīmīgu ielu infrastruktūras projektu īstenošanas iepriekšējos gados pilsētā ir pieaugušas zaļās teritorijas tieši ielu un veloceliņu joslās, posmos un malās. Plašas zaļās teritorijas ir rekonstruētās Brīvības ielas malās, Zirņu - Ganību ielas atsevišķos posmos, Parka ielā, Pulvera ielas posmos un citviet. Ielu un veloceliņu zālienu appļaušanai visā sezonā ir plānoti 34 000 latu.

Pašreiz laika apstākļi veicina intensīvu zāles augšanu. Lai pienācīgi uzturētu parkus un laukumus, kā arī zaļās platības gar ūdensmalām, pie kapsētām, ielu un veloceliņu posmos un citās pilsētas īpašumā esošajās teritorijās, to appļaušanu pēc SIA "Komunālā pārvalde" pasūtījuma vairākas reizes mēnesī veic SIA "Tranzīts L", kas uzvarējusi iepirkumu konkursos par zaļumsaimniecības teritoriju un pilsētas ielu un ceļu zaļo teritoriju kopšanu.

Pilsētas zaļumsaimniecībā ietilpst parki, skvēri, laukumi un citas zaļās teritorijas, kā arī zālāji ielu un ceļu sadalošajās joslās un nomalēs, veloceliņu malās, grāvju nogāzes u.tml.

Līdzekļi visu zālāju appļaušanai un kopšanai ir plānoti tā, lai darbu varētu veikt vairākas reizes mēnesī, proti, regulāri, visas sezonas garumā - no maija līdz septembrim. Šī nauda tiks izlietota atkarībā no laika apstākļiem. Var gadīties, ka iestājas sauss un karsts laiks, zālieni vasaras vidū izdeg, tad pļaušana nebūs nepieciešama, bet būs jādomā par laistīšanu, kas izmaksās mazāk.

Karostā un Tosmarē zālienus pļauj un uztur ar pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" koordinēto un iesaistīto cilvēku resursiem. Tos pilsētā pļauj arī namu apsaimniekotāji un gruntsgabalu īpašnieki.

Liepājas saistošie noteikumi "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" nosaka, ka zāliena vai zālāja pļaušana nozīmē zāles regulāru pļaušanu, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 15 centimetriem, savukārt nožogotās teritorijās - nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 40 centimetriem. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē pašvaldības policija.

Pievieno komentāru

Liepājā