Vēsta par izcilu ūdens kvalitāti Liepājas peldvietās

Liepājas peldvietās ­– Dienvidrietumu pludmalē, pludmalē pie stadiona jeb centrālajā pludmalē un Beberliņu ūdenskrātuvē – 20. un 21.jūlijā ņemtie peldvietas ūdens paraugi liecina, ka ūdens kvalitāte ir izcila un no kvalitātes viedokļa peldēties var droši, informē pašvaldībā.

Par to pašvaldību informējusi Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, kas pēc pašvaldības pasūtījuma ūdens kvalitāti Liepājas peldvietās pārbauda reizi mēnesī. Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu veic arī valsts, kas nozīmē, ka analīzes Liepājas peldvietās tiek ņemtas ik pēc divām nedēļām.

Minētajās peldvietās tika ņemti peldvietas ūdens paraugi mikrobioloģisko rādītāju testēšanai (Escherichia coli skaits, KVV/100 ml; Zarnu enterokoku skaits, KVV/100 ml), kā arī tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”).

Novērtējot vizuālās pārbaudes rezultātus paraugu ņemšanas vietās un BIOR Diagnostikas centra Kurzemes reģionālās laboratorijas testēšanas pārskatus, konstatēts, ka peldvietu ūdens paraugi atbilst 2010.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.608 ,,Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām un peldūdens bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Atgādinām, ka šogad Liepājā plīvo trīs Zilie karogi – Liepājas centrālajā pludmalē, Dienvidrietumu pludmalē, kā arī Liepājas jahtu centrā. Savukārt Beberliņu ūdenskrātuvei piešķirts nacionālās peldvietas sertifikāts.

Lai apmeklētājiem pludmales peldvietās (pie stadiona un Dienvidrietumu peldvietā) būtu droši atpūsties, no 15. maija līdz 15. septembrim, tajās katru dienu no plkst. 10.00 līdz 22.00 dežūrē Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Pludmales glābšanas dienests. Pašvaldība aicina ikvienu būt piesardzīgam, ievērot drošības noteikumus un glābēju norādījumus, kā arī nebūt pārgalvīgam, atpūšoties pludmalē un ūdenī. Īpaši aicinām vecākus pieskatīt bērnus.

Pievieno komentāru

Liepājā