Veselības aprūpes pabalstu piešķirs Sociālais dienests

Vienreizējo veselības aprūpes pabalstu piešķiršana tiek deleģēta Sociālajam dienestam, portālu informēja Liepājas domē.

Līdz šim iesniegumus par pabalstiem izskatīja un par piešķiršanu lēma Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komisija. Domes saistošie noteikumi “Par vienreizēju veselības aprūpes pabalstu” paredz, ka ar jūliju šīs funkcijas tiek deleģētas Sociālajam dienestam, tur arī jāvēršas ar iesniegumiem par ārstēšanās un zāļu izdevumu kompensēšanu.

Izmaiņas saistošajos noteikumos paredz arī, ka pabalsta saņēmējs kopā ar čekiem iesniedz ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un nepieciešamību pēc konkrētā pakalpojuma.

Pabalstu tiesīgi pieprasīt: ģimenes, kurām noteikts trūcīgās ģimenes statuss, ģimenes ar bērniem, kurās nav nevienas darba spējīgas personas un kuru ienākumi uz personu mēnesī nepārsniedz 135 latus, atsevišķi dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī uz personu nepārsniedz 135 latus, nestrādājošas politiski represētas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai kurām noteikta invaliditāte. Pabalstu piešķir ne vairāk kā 50 latu personai un ne vairāk kā 100 latu ģimenei kalendārajā gadā.

Pērn pirmajā pusgadā saņemti 910 iesniegumi, veselības aprūpes pabalsti piešķirti par 46 232 latiem. Šogad pirmajā pusgadā saņemti 767 iesniegumi, pabalsti piešķirti 42 360 latu apmērā.

Pievieno komentāru

Liepājā