Veidos liepājnieku un Lejaskurzemes dzejnieku un rakstnieku kopkrājumu

Sagaidot Latvijas simtgadi, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa plāno izdot liepājnieku un Lejaskurzemes dzejnieku un rakstnieku kopkrājumu. Nupat ir izsludināts konkurss, kurā līdz 1. decembrim autori aicināti iesniegt savus iepriekš nepublicētos dzejas un īsprozas darbus.

''Šāds krājums nav tapis jau ilgu laiku. Līdz ar to tā būs laba dāvana Latvijai simtgadē un mums pašiem, kā arī labs apliecinājums, ka literatūra Liepājā dzīvo – bija, ir un būs,'' stāsta Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja Linda Zulmane.

Konkursa žūrijas sastāvā izvēlēti cilvēki, kas nekādā veidā nekonkurēs ar kurzemnieku darbiem. Tas ļaus maksimāli objektīvi pieņemt lēmumus. Žūrijā būs literatūrzinātnieki – Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente Anda Kuduma, profesors Edgars Lāma, lektore Linda Zulmane, kā arī dzejnieks un rakstnieks Andris Akmentiņš un rakstniece Guna Roze.

Darbu maksimālais apjoms dzejā ir 5 A4 lapas, bet prozā – 7/8 A4 lapas. Svarīgs kritērijs krājuma darbu atlasē būs teksta novitāte literārajā formā, saturā, valodas lietojumā, tēlu un izteiksmes līdzekļu izvēlē, leksikas funkcionāli mērķtiecīgā izmantojumā, kā arī autora individuālās literārās meistarības izaugsme (salīdzinājumā ar agrāk zināmiem šī paša autora darbiem) vai literārā pieteikuma augstvērtība (salīdzinājumā ar līdzīgas literārās pieredzes autoriem jeb debitantiem). Papildus bonuss – kurzemniecisks/liepājniecisks kolorīts.

Konkursa darbi jāiesūta elektroniski līdz šī gada 1. decembrim, rakstot uz e-pastu liepajniekukrajums@inbox.lv un norādot autora vārdu, uzvārdu, savu e-pastu, adresi, tālruņa numuru. Darbam jābūt ar norādi ''Liepājnieku kopkrājumam''. Rakstot uz iepriekš norādīto e-pastu, iespējams iepazīties arī ar konkursa nolikumu un iegūt detalizētāku informāciju.

Pievieno komentāru

Liepājā