Veic Karostas tilta remontu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Tehniskās daļas darbinieki uzsākuši tilta bojāto dēļu nomaiņu, portāls pārliecinājās uz vietas.

Darbinieki paskaidroja, ka tilta remonts notiek segmentēti, t.i., notiek to dēļu nomaiņa, kas ir redzami bojāti. Satiksmes traucējumi uz tilta remonta dēļ netika novēroti.

Pievieno komentāru

Liepājā