Vakara vidusskolas ēku pārdos izsolē

Liepājas domes deputāti Finanšu komitejā akceptējuši lēmumu nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošu īpašuma objektu Dzelzceļnieku ielā 1, kurā līdz šim atradās Liepājas pilsētas Vakara vidusskola.

Liepājas pilsētas Vakara vidusskola atbrīvo skolas ēku Dzelzceļnieku ielā 1, pārceļoties uz bijušo Liepājas 5.vidusskolas ēku Raiņa ielā 5, kura savukārt no jaunā mācību gada sākuma izvietosies jaunajā vidusskolas piebūvē Rīgas ielā 50.

Izsolāmajā objektā ir skolas ēka, viena palīgēka un zemesgabals 1248 kvadrātmetru platībā.

Ja izsoles noteikumus apstiprinās domes sēdē, plānots, ka bijušās Vakara vidusskolas ēku izsole notiks 25.augustā.

Nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1 sākuma cena izsolē ir Ls 247 000. Izsole notiks vienā kārtā ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir Ls 10 000.

Pēc nekustamā īpašuma pārdošanas izsolē līdzekļi tiks ieskaitīti pašvaldības budžetā.

Īpašuma objekts Dzelzceļnieku ielā 1 saskaņā ar Liepājas pašvaldības teritorijas plānojumu atrodas sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā.

Dalībnieku reģistrācija tiks uzsākta pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Nodrošinājuma maksa noteikta Ls 24 700 apmērā.

Pievieno komentāru

Liepājā