Vairākums aptaujas dalībnieku atbalsta sējeņu ciršanu Lāčplēša dārza daļā

No 17 respondentiem , kuri piedalījās aptaujā, 10 atbalsta, četri daļēji atbalsta un trīs neatbalsta koku ciršanu un jaunu koku un krūmu stādīšanu Lāčplēša dārzā, Karostā, kur paredzēts izveidot piemiņas vietu Lāčplēša Kara ordeņa saņēmējiem liepājniekiem.

No 22. līdz 29. augustam ikviens pilsētas iedzīvotājs un interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto koku ciršanu un jaunu koku stādīšanu sakarā ar Komunālās pārvaldes pasūtīto un pašreiz topošo parka daļas labiekārtošanas projektu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls
.

“Projekts Liepājai ir ļoti nozīmīgs, jo godina Brīvības kara varoņus un saglabā viņu vārdus nākotnei, kam ir liela nozīme mūsu skolu jaunatnes vēstures apzināšanā un patriotiskajā audzināšanā. Apskatījām projekta vietu dabā un secinājām, ka septiņas sēklaudžu kļavas ir kropli, nenozīmīgi koki, kas bojā parka kopskatu,” raksta Liepājas nacionāli patriotisko organizāciju pārstāve.

Šādu viedokli, kā uzsvērts elektroniski iesūtītajā anketā, atbalsta Liepājas politiski represēto klubs (135 biedri), Rezerves virsnieku apvienības Liepājas nodaļa (80 biedri), Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļa (5 biedri), Latviešu Nacionālo strēlnieku apvienības Liepājas nodaļa (20 biedri), Daugavas Vanagi Latvijā Liepājas nodaļa (33 biedri) un "Liepājas Optimistu pulks" (30 biedri).

16. jūlijā  šo organizāciju dalībnieki ir iepazinušies ar Lāčplēša dārza daļas labiekārtošanas ieceri un diskusijas nobeigumā nobalsojuši par atbalstu projektam kopumā.

Publiskās apspriešanas dalībnieki aptaujas anketās vēl atzīmējuši, ka minētie “koki nav stādīti ievērojot parka plānojumu, bet ir izauguši lieli sējeņi”, “atbalstu Karostā jebkuru vides sakopšanas (labiekārtojuma) projektu”, “jā, nepieciešams sakārtot Lāčplēša dārzu un viņu attīstīt”.

Turpretim viens no respondentiem, kurš neatbalsta koku izciršanu, savu nostāju pamatojis šādi: “Ar katru atjauninājumu un "uzlabojumu" tiek iznīcināta Karostas vēsturiskā aura. Sen varēja uzstādīt pieminekļus, nevis tagad. Kur bija patriotisms kad to tiešām vajadzēja jaunajai paaudzei?”

Publiskās apspriešanas rezultātus izvērtēs Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) un pieņems galīgo lēmumu, kas būs jāņem vērā, izvēloties piemiņas vietas izveides un labiekārtošanas projekta risinājumus.

Sagaidot Latvijas simtgadi un atsaucoties Aizsardzības ministrijas aicinājumam, kā arī vairāku Liepājas nacionālpatriotisko organizāciju ierosinājumam, pašreiz notiek darbs, lai Karostā, Lāčplēša dārzā, izveidotu piemiņas vietu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.

AUK lēma, ka pirms projekta izstrādes pabeigšanas nepieciešams uzklausīt sabiedrību par septiņu kļavu (tās ir sēklaudži, diametrs ir robežās no 20 līdz 35 cm) nociršanu. Koki, pēc projektētāju SIA “apd ALPS” vērtējuma, traucētu pilnvērtīgi veikt parka daļas labiekārtošanu. Projekta risinājums paredz šeit veidot arī jaunus apstādījumus: iestādīt sešus dižstādus (divirbuļu vilkābele  Crataegus laevigata 'Plena') un 15 krūmveida ziemcietes (divmāju kazbārdis Aruncus dioicus).

Būvniecības iecere paredz Lāčplēša dārzā uzstādīt  sešas akmens stēlas, kurās būs iegravēti ar Liepāju saistīto Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru vārdi un uzvārdi. Stēlas, kas tiks izvietotas gar Neatkarības rotas ielu un kopā ar esošajiem kokiem, labiekārtotiem celiņiem, jauniem stādījumiem veidos aleju, simbolizēs latviešu tautas pateicību Brīvības cīņu dalībniekiem.

Pievieno komentāru

Liepājā