Uzsākot jauno mācību gadu, VUGD aicina pārrunāt drošības jautājumus

1.septembrī, uzsākot skolas gaitas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visiem mazajiem un lielajiem skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem, studentiem un pasniedzējiem novēl drošu 2015./2016. mācību gadu!

Lai jaunais mācību gads ne tikai iesāktos, bet arī paietu bez raizēm, VUGD aicina vecākus, skolotājus un pedagogus pārrunāt ar bērniem un jauniešiem jautājumus, kas saistīti ar drošību – kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi un, kā rīkoties gadījumā, ja nelaime ir notikusi un nepieciešama palīdzība.

Skolā bērni var iegūt vispārīgas zināšanas par ugunsdrošību, tomēr vecākiem šie jautājumi ar bērniem ir jāpārrunā arī individuāli, ņemot vērā konkrētā bērna vecumu un raksturu, kā arī sadzīves apstākļus, piemēram, to, vai mājās ir centrālā vai malkas apkure, vai ēdiens tiek gatavots uz elektriskās vai gāzes plīts. Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība vai palaidnība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos darbus. VUGD aicina vecākus sākotnēji kopā ar bērniem veikt dažādus mājas darbus, piemēram, ēst gatavošanu vai darbošanos ar sadzīves tehniku, un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties patstāvīgi.

Nezināšana, neapdomīga un pārgalvīga rīcība bieži vien noved pie traģiskiem gadījumiem, no kuriem varēja arī izvairīties. Pieaugušajiem ar bērniem ir jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot. Kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons, lai izsauktu glābējus – jādodas pie kaimiņiem vai jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par notikušo. Vēlams ir izskaidrot bērnam, ka dažādi aizliegumi pastāv nevis tāpēc, ka pieaugušie tā grib, bet gan tāpēc, lai nenotiktu nelaimes. Bērnam ir jāizskaidro, ka, pat, ja viņš ir izraisījis nelaimi, viņam nedraudēs sods, savādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda par nelaimes izraisīšanu.

Brīžos, kad notikusi kāda nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie nereti apjūk un nezina kā pareizi ir jārīkojas un kur ir jāzvana, lai saņemtu palīdzību. VUGD aicina mājās un skolās redzamā vietā, piemēram, pie ārdurvīm uzskatāmi uzrakstīt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, lai ikvienam tālruņa numurs būtu ātri pamanāms.

VUGD iesaka bērniem arī vizualizēt, kādai būtu jābūt bērna rīcībai gadījumos, kad notikusi nelaime, tādējādi sagatavojot bērnu dažādām situācijām. Uzsākot jauno mācību gadu, daudzās skolās tiek rīkotas nodarbības, uz kurām tiek aicināti VUGD darbinieki, kuri ne tikai teorētiski skaidro bērniem par drošību, bet arī no savas pieredzes, minot konkrētus piemērus, izskaidro pārgalvīgas rīcības sekas. Pie tam, skolām, iepriekš piesakoties, ir iespēja viesoties kādā no ugunsdzēsības daļām un uzzināt vairāk par ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, profesijas specifiku, iepazīties ar aprīkojumu un pārrunāt dažādus ar drošību saistītus jautājumus.

VUGD mājaslapas sadaļā "Drošības padomi" pieejami vairāki ieteikumi saistībā ar ugunsdrošību, civilo aizsardzību un dabas stihijām, kā arī ieteikumi saistībā ar atpūtu pie ūdens un pie dabas: www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi.

Aicinām vecākus ar bērniem arī apmeklēt Latvijas ugunsdzēsības muzeju, kur var uzzināt daudz interesanta ne tikai par ugunsdzēsības Latvijā vēsturi, bet arī par ugunsdzēsēju darbu šodien. Plašāka informācija pieejama muzeja mājaslapā: www.muzejs.vugd.gov.lv.

2015./2016. mācību gads 1.septembrī sāksies arī topošajiem ugunsdzēsējiem glābējiem, kuri uzsāks studijas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Šogad studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība" uzsāks 25 jaunieši, tajā skaitā arī piecas meitenes.

VUGD skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem, studentiem
un pasniedzējiem novēl drošu un zināšanām pilnu
jauno mācību gadu!

Pievieno komentāru

Liepājā