Uzsāk konkursu "Osta pilsētai"

Rīgas Brīvosta (RBO) sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Jūras akadēmiju izsludina jaunu radošo darbu konkursu studentiem "Osta pilsētai".

Ar labākajām studentu idejām tiks papildināta ostas attīstības Ideju banka, kurā pagaidām krājas interesantākās aizvadīto studentu un skolēnu konkursu idejas.

"Osta ir lieliska vieta tam, lai demonstrētu starpdisciplinārās sadarbības lomu biznesā," uzskata Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks biznesa attiecību un attīstības jautājumos Modris Ozoliņš. "Studentiem ir jāmācās ieraudzīt dažādu profesionālo jomu sadarbības svarīgumu un iespējas. Ostas sekmīgu darbību nodrošina tas, cik veiksmīgi strādā un spēj sastrādāties visdažādāko nozaru speciālisti. Ostā strādā gan loģistikas, gan menedžmenta un muitas speciālisti, gan arī tehnisko jomu eksperti - ķīmiķi, elektronikas un sakaru speciālisti, būvnieki, drošības un risku profesionāļi un citi. Un tas ir mūsu izaicinājums – mācību spēkiem kopā ar studentiem un ostas pārstāvjiem spēt ieraudzīt jaunas lietas, kas balstās uz dažādu nozaru sadarbību," stāsta Modris Ozoliņš.
 
"Manuprāt, par ostu lomu sabiedrībā un ekonomikā tiek runāts nepiedodami maz", uzskata Latvijas Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš. "Tāpēc es priecājos par katru iespēju, kam piemīt potenciāls attīstīt ostu darbību. Turklāt – kas mūsdienās nav mazsvarīgi – strādājošie ar ostu saistītajās specialitātēs ir labi atalgoti visā pasaulē. Jūrniecības industrijas attīstības perspektīvas raksturo tas, ka pasaules tirdzniecības flotē esošajiem un būvējamiem kuģiem šogad trūkst 40 tūkstoši kuģa virsnieku. Atbilstoši jāplāno arī ostu attīstība", stāsta Jānis Bērziņš.

Radošo projektu konkursam darbus var iesniegt vairāk kā 10 apakštēmās, aptverot ekonomikas un mārketinga, transporta un loģistikas, inženiertehnisko nozaru, jūrniecības, komunikācijas, vides, kā arī apsardzes un drošības jomas. Konkursam jāpiesakās līdz 15.februārim. Darbus varēs iesniegt līdz 1.aprīlim. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas students, kā arī ikviens Latvijas pilsonis, kurš studē ārvalstīs. Konkursa nolikums ir pieejams adresē www.ostapilsetai.lv.

Dace Zandfelde
Konkursa sabiedrisko attiecību speciāliste

Pievieno komentāru

Liepājā