Uzsāk Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas būvniecības darbus

Augusta nogalē ir uzsākti Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi. Līdz šim būvnieks ir veicis dažādus sagatavošanās darbus un  ekspertīzes, arheoloģiskās analīzes, lai varētu uzsākt pagraba padziļināšanas, pamatu atrakšanas un stiprināšanas darbus, kā arī dezinficēt pašu ēku.

Līdz ar ēkas dezinfekcijas darbu uzsākšanu, iedzīvotājiem var kļūt redzamāki uzsāktie būvdarbi. Ņemot vērā, ka ēkas ārsienas un jumta konstrukcija ar segumu nenodrošina pilnīgi hermētiski noslēgtu telpu, 13. septembrī, veicot ēkas fumigācijas jeb dezinfekcijas darbus, procesa laikā tiks izsmidzināts līdzeklis, kas lielā koncentrācijā var veidot miglu. Neliels apjoms šī samiglojuma var izkļūt ārpus ēkas, vizuāli radot dūmošanas efektu, informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Aicinām iedzīvotājus neuztraukties - par šāda sadūmojuma rašanos nav nepieciešams ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un tas nav nekas veselībai bīstams un kaitīgs.

Kopumā būvdarbu ietvaros tiks veikta Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācija un pārbūve, sagatavojot ēku Interjera muzeja izveidei, kā arī tiks veikti Kungu kvartāla pagalma teritorijas labiekārtošanas darbi. Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, būvdarbus objektā veic SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Firma L4” un autoruzraudzību – pilnsabiedrība “Pils projekts”.

Būvdarbi objektā “Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā” tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Pievieno komentāru

Liepājā