Uz stipendijām varēs pretendēt taustiņinstrumentu speciālisti un bibliogrāfi

20. oktobrī Liepājas pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija sēdē nolemts papildināt 2009. gadā atbalstāmo specialitāšu sarakstu ar divām specialitātēm – nākamā gada rudenī uz stipendijām varēs pretendēt arī taustiņinstrumentu speciālists ar specializāciju klavierspēlē un bibliogrāfs.

No Liepājas kultūras iestādēm uz šo aicinājumu atsaucās E. Melngaiļa mūzikas vidusskola un Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka, jo mūzikas vidusskolā trūkst klavierspēles skolotājs un mūzikas vēstures un teorijas skolotājs, savukārt bliotēkā trūkst informācijas speciālists, bibliogrāfs un sistēmu administrators.

Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju nolikuma mērķis ir sekmēt Liepājas studējošās jaunatnes atgriešanos Liepājā un liepājnieku intelektuālā potenciāla palielināšanu, tādējādi nodrošinot Liepājas pilsētas pašvaldību izglītības iestādes, Liepājas Speciālo ekonomisko zonu, valsts institūcijas un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem, informēja Liepājas Kultūras pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Birkenberga.

Stipendiju konkurss tiek uzsludināts reizi gadā līdz 1.septembrim. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, sākot no 2. kursa, ja viņš ir pilna laika 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko akreditēto studiju programmu students. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju. Stipendijas tiek piešķirtas atklāta konkursa kārtībā.
Vienam stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem - 50% no valstī noteiktās minimālās algas stipendijas piešķiršanas brīdī; maģistrantūrā studējošiem - 75% no valstī noteiktās minimālās algas; doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem - 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Pievieno komentāru

Liepājā