Universitātē diskutē par līderības fenomenu

Atzīmējot grāmatas “Līderības fenomens Latvijā”  iznākšanu, SIA “O.D.A.” organizē piecas paneļdiskusijas Latvijas augstskolās. Otrdien diskusija notiek Liepājas universitātes aktu zālē.

Pasākuma mērķis ir rosināt diskusiju starp valsts, pašvaldību, privātās un akadēmiskās vides pārstāvjiem, lai noteiktu Kurzemes reģiona biznesa vides potenciālu un līderu darbības stratēģiju nākotnei.

“Mani interesē situācija ne tikai Rīgā, tāpēc diskusijas notiek arī reģionālajās augstskolās. Atšķirības – atsaucība, interese par līderības fenomenu, radošu risinājumu meklēšana – ir milzīgas. Nākamā tikšanās ir Valmieras augstskolā, redzēsim, kāda būs attieksme tur. Pārsteidza, ka Liepājā bija maz cilvēku, bet tie, kas bija, vispār uzdeva visai interesantus jautājumus,” spriež grāmatas autore Gitāna Dāvidsone. Jautājumi bija par to, vai ir atšķirības starp sievietēm un vīriešiem līderiem, vai līderi sev veido pēctečus u.tml.

Grāmatas ievadnodaļā sniegts saistošs pārskats par vadības un līderības teorētiskajām pamatnostādnēm un jaunākajām pētījumu tendencēm pasaulē. Tās autors ir psiholoģijas zinātņu doktors Viesturs Reņģe.

Iepriekš grāmatu sērijā “ODA vadītājiem. Ekspertu viedoklis” jau iznākusi G. Dāvidsones grāmata “Organizāciju efektivitātes modelis”.
Grāmatas izdevējs ir konsultāciju uzņēmums SIA “O.D.A.” (Organization Development Academy), kura viens no darbības virzieniem ir biznesa vides, valsts un pašvaldību institūciju vadītāju līderu kompetenču attīstība.

Pievieno komentāru

Liepājā