Tuvākajos gados Liepājā jaunu bērnudārzu būvniecība nav paredzēta

Neskatoties uz vietu trūkumu pirmsskolas izglītības iestādēs, jaunu bērnudārzu būvniecība Liepājā nav paredzēta.

Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējā redakcija paredz attīstīt alternatīvus pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumus - bezmaksas rotaļu grupas, Aukļu dienesta pakalpojumus un nodrošināt finansiālu atbalstu ģimenēm, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes.

Pašvaldības mērķis ir nodrošināt pilsētā deklarētos bērnus ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tostarp atbalstīt privāto bērnudārzu darbību.

Kā liecina pašvaldības sniegtā informācija, Liepājā ir 25 iestādes, kuras nodrošina pirmsskolas izglītības programmas. Savukārt pērn no 5244 bērniem pirmsskolas vecumā jeb no gada līdz septiņiem gadiem pirmsskolas izglītības iestādēs reģistrēti bija 3606 bērni jeb 68,8%. 2009.gadā šis īpatsvars bija 63,8%.

Liepājas pilsētas Attīstības programma vēl jāapstiprina domes sēdē.

Pievieno komentāru

Liepājā