TM pārņems īpašumu Liepājā Kurzemes cietuma būvniecībai 1

Tieslietu ministrijas (TM) valdījumā tiks nodots nekustamais īpašums Liepājā, Alsungas ielā, Kurzemes cietuma būvniecībai.

To paredz šodien valdībā atbalstītais rīkojums "Par valsts nekustamā īpašuma Pērkones ielā 32, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā un nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā".

Kā rīkojuma anotācijā norādījusi TM, Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums Alsungas ielā patlaban netiek izmantots un nav nepieciešams pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai.

Neskatoties uz to, ka pirmo jauno cietumu ir plānots būvēt Olaines cietuma teritorijā, ir nepieciešams savlaicīgi plānot arī pārējo cietumu būvniecībai nepieciešamās zemju platības. Kā norāda TM, nākamais jaunais cietums būtu jābūvē Kurzemes reģionā, kur līdz šim ir tikai viens cietums - Liepājā.

Liepājas cietumā pašlaik ir mazs vietu skaits, līdz ar to notiesātie no Kurzemes reģiona sodu izcieš tālu no savām dzīvesvietām. Šāda situācija ir pretrunā starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktajam. Tāpat pašreizējā Liepājas cietuma infrastruktūra neatbilst starptautiskajiem standartiem, līdz ar to labas pārvaldības princips prasa, lai valsts pārvalde jau laicīgi plānotu nākamo cietumu būvniecībai nepieciešamo zemes gabalu iegūšanu.

Jauna cietuma būvniecībai atbilstoša zemes gabala iegūšana Liepājā ļaus savlaicīgi sagatavoties turpmākajai rīcībai un nodrošinās atbilstību ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projektā paredzētajam, plānojot, ka jaunā tiesu sistēma pēc iespējas elastīgāk ļaus reaģēt uz iespējamām izmaiņām normatīvajos aktos un faktiskajos apstākļos - cietumi valsts teritorijā jāizvieto vienmērīgi un katrā cietumā jābūt visu režīmu nodaļām.

Kā secina TM, zemes gabala iegūšana Liepājā atbilst koncepcijas noteiktajiem jauno cietumu izvietošanas principiem, jo tas būs teritoriāli izdevīgā vietā, tas atradīsies ārpus pilsētas centra, bet tiešā pilsētu tuvumā.

Savukārt nekustamais īpašums Pērkones ielā 32, pēc Veselības ministrijas norādītā, nav nepieciešams VSIA "Piejūras slimnīca" darbības nodrošināšanai. Tās kapitāla daļu turētāja ir Veselības ministrija.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

to

ar visiem tā ''iemītniekiem'' uz ziemeļiem vai antarktīdu, nekādu privelēģiju un čau!

pirms 7 gadiem, 2013.10.22 16:07

Liepājā