Tiesu spriedumi būs pieejami internetā

Šodien, 30. jūlijā, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas”, kuri nosaka kārtību, kādā no 1.septembra tiesu portālā (www.tiesas.lv) tiks publicēti visi atklātā tiesas sēdē pieņemti un spēkā stājušies tiesu spriedumi, informē ministrijā.

Publicēti tiks arī atklātā tiesas sēdē pieņemti kasācijas instances tiesas lēmumi. Noteikumi ļauj publicēt arī atklātā tiesas sēdē pieņemtus spēkā stājušos tiesas lēmumus sabiedrību interesējošās lietās vai citus atklātā tiesas sēdē pieņemtus spēkā stājušos tiesas lēmumus pēc tiesas ieskata.  Publicētie tiesu spriedumi un lēmumi būs pieejami bez maksas ikvienam interesentam.

Šobrīd internetā jau tiek publicēti administratīvajās lietās pieņemtie spriedumi, kā arī var tikt publicēti citi spriedumi pēc pašas tiesas iniciatīvas.

Lai nodrošinātu personas datu aizsardzības prasības, publicējot tiesas nolēmumus, tiks aizsegta tā informācijas daļa, kas atklāj fiziskās personas identitāti.

Noteikumi paredz, ka tiesas priekšsēdētājs organizēs tiesas nolēmuma teksta anonimizēšanu. Anonimizēti netiks pirms 2013.gada 1.septembra pieņemtie un spēkā stājušies tiesu nolēmumi.

MK noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”.
 
Ar MK noteikumu projektu var iepazīties valdības mājaslapā.

Pievieno komentāru

Liepājā