Tiesa atstāj spēkā Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas atteikumu reģistrēt bērnam vārdu Miron

Šodien Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nams noraidīja liepājnieka Sergeja Antonova iesniegumu, kurā viņš prasa uzlikt par pienākumu Liepājas Dzimtsarakstu nodaļai reģistrēt viņa dēlu ar senkrievu vārda "Miron" oriģinālo formu bez galotnes "-s", informē tiesneša palīdze Jana Petrenko.

Tiesa šo pieteikumu šodien skatīja rakstveida procesā un pasludināja spriedumu, kurā atstāja spēkā Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas lēmumu.

Tiesa nosprieda pieteikumu noraidīt un spriedumā secināja, ka saskaņā ar tiesību normām citvalodu cilmes personvārds ir atveidojams latviešu valodā atbilstoši šā vārda izrunai oriģinālvalodā, pievienojot latviešu valodas vīriešu dzimtes lokāmo galotni, tādējādi pieteicēja dēla iecerētais vārds un uzvārds latviešu valodā ir rakstāms kā "Mirons Antonovs".

Līdz ar to nepastāv priekšnosacījumi, lai Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai uzliktu par pienākumu ierakstīt Dzimšanas reģistrā bērnu ar vārdu un uzvārdu "Miron Antonov".

Tiesa konstatēja, ka pieteicēja un viņa dēla privātās dzīves ierobežojums ir noteikts ar likumu un konkretizēts Ministru kabineta noteikumos. Pamatojoties uz Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas secināto līdzīgās lietās, tiesa atzina, ka pieteicēja un viņa dēla tiesību ierobežojums, neierakstot Dzimšanas reģistrā pieteicēja dēlu ar vārdu un uzvārdu Miron Antonov, ir attaisnots.

Tiesa atzina, ka konkrētajā gadījumā Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas rīcība ir tiesiska un līdz ar to nav pamata atzīt, ka pieteicējam būtu nodarīts mantisks zaudējums vai morāls kaitējums.

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, informēja Petrenko.

Kā ziņots, zēna tēvs tiesā vēlējās panākt, lai Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai tiktu uzlikts par pienākumu ierakstīt Dzimšanas reģistrā bērnu ar vārdu un uzvārdu "Miron Antonov". Tāpat Antonovs prasa atlīdzināt mantisko zaudējumu 200 latu apmērā un morālo kaitējumu 1500 latu apmērā.

Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā zēns joprojām nav reģistrēts, aģentūru LETA informēja Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Inta Šumara.

Iepriekš Antonovs aģentūru LETA informēja, ka dzimtsarakstu nodaļas, viņaprāt, nepamatota atteikuma dēļ izsniegt dzimšanas apliecību šī gada 3.martā dzimušajam zēnam nav piešķirts personas kods, tāpēc Liepājas Reģionālajā slimnīcā viņam ir atteikti valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. "Naudu bērna veselības aprūpes pakalpojumiem tērējām no ģimenes līdzekļiem, nevis saņemam no valsts, kā tas ir paredzēts," iesniegumā tiesai skaidroja zēna vecāki.

Turklāt vecākiem atteikts izmaksāt bērna piedzimšanas pabalstu, kā arī papildu pabalstu no Liepājas domes un bērna aprūpes pabalstu, kura apmērs ir 100 lati mēnesī. Tāpat vecāki norāda, ka ir spiesti maksāt par bērnam nepieciešamajām potēm. "Pārdzīvotā stresa dēļ, kurš ir radies atbildētāja pretlikumīgo darbību rezultātā, bērna mātei daļēji pazudis piens bērna barošanai," teikts vecāku iesniegumā tiesai.

Kā aģentūru LETA informēja zēna vecāku pārstāvis Ruslans Pankratovs, tēvam tika atteikts dublēt viņa dēla vārda "Miron" oriģinālo formu, bet latviskotais vārda variants "Mirons" radot negatīvas asociācijas ar latviešu valodas vārdu "mironis".

"Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas atteikumā nav norādīts, kādas konkrētas likuma normas tiktu pārkāptas, ja būtu izmantota "Miron Antonov" dublēta forma," norādīja Pankratovs.

Kā akcentēja Pankratovs, likuma "Par Valsts valodu" 150.pantā ir noteikts: "Ja personas vārda vai uzvārda rakstība aizskar būtiskas personas intereses, persona var palūgt atveidot personvārdu latviešu valodā attiecīgās personas intereses mazāk aizskarošā formā."

Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Šumara aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka galotnes "-s" pievienošanu vārdam paredz Valsts valodas likums.

Šogad vēl vienam zēnam Liepājā dots vārds Mirons, ievērojot Valsts valodas likuma prasības, un šajā gadījumā nekādas pretenzijas no vecāku puses netika saņemtas, norādīja Šumara.

Arī Ventspilī pirmais šogad dzimušais zēns tika reģistrēts ar vārdu Mirons. Kā norādīja Ventspils Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietas izpildītāja Gundega Lagzdiņa, arī šajā gadījumā vecākiem sākotnēji bijuši iebildumi pret vārda latviskošanu. Pamatojoties uz Valsts valodas centra skaidrojumu, viņiem sniegta atbilde, ka bērnu nevar reģistrēt bez vārda galotnes "-s", vecāki bijuši saprotoši un piekrituši reģistrēt zēnu atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, informēja Lagzdiņa.

Pievieno komentāru

Liepājā