Tehnikumā uzņemšana tuvojas noslēgumam

PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā” vēl šonedēļ līdz 15. augustam turpinās uzņemšana gan pēc pamatskolas, gan  Jauniešu garantijas izglītības programmās, kuras piedāvā gada vai pusotra gada laikā bez makas apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas. “Pēc pamatskolas mācīties gribētāji šogad ir daudz, konkurss lielākajā daļā no programmām šogad liels,” norāda uzņemšanas komisijas vadītāja Andra Ozoliņa. Savukārt Jauniešu garantijas izglītības programmās vietas vēl ir, informē PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" Ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde.

Automehāniķis, grāmatvedis, mehatronisko sistēmu tehniķis, loģistikas darbinieks ir pustorgadīgās mācību programmas, kurās uzņemšana turpinās vēl visu nedēļu. Savukārt gada laikā tehnikumā iespējams apgūt kuģa pavāra amatu. Lai bez maksas iegūtu profesiju kādā no šīm Jauniešu garantijas izglītības programmām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību. Piedāvātās iespējas var izmantot arī tie, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti. Pieteikties mācībām aicināti arī vakarskolu audzēkņi un jaunieši, kas iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmās augstskolās, kā arī jaunās māmiņas. Mācību laikā apgūti tiek tikai profesionālie mācību priekšmeti.

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēknim tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumi. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti nepieciešams.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā” šogad īpaša būs Loģistikas darbinieka mācību programma. “Programma ir unikāla – tapusi sadarbībā ar darba devējiem un tiks īstenota uz moduļa principa tieši darbā vidē,” norāda programmas vadītāja Māra Birze. Tā ir pilnīgi jauna pieeja profesionālajā izglītībā – darba vidē balstītas mācības, kur lielāko daļu mācību laika izglītojamie pavada uzņēmumos un prakstiskajās mācībās. Teorija skolā sastāda aptuveni 40 procentus no mācību laika. “Tāpēc īpaši vēlamies uzrunāt jauniešus pēc 12. klases, kuri pusotra gadalaikā var apgūt profesiju un iegūt Loģistikas darbinieka kvalifikāciju,” mudina M.Birze.

Loģistikas darbinieks šobrīd ir viena no pieprasītākajām profesijām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Latvijas ģeogrāfiskias stāvoklis ir svarīgs nosacījums transporta un loģistikas nozare attīstībai. Šī ir nozīmīga tautsaimniecības nozare, kurā pārstāvēti visi transporta veidi:  jūras, gaisa, sauszemes un dzelzceļa transports. Kas tad ir loģistika? Tā ir izejvielu, ražošanas, resursu, gatavās produkcijas, pakalpojumu un informācijas plānošana, izpildes un kontroles procesaa no tās radīšanas vietas līdz patērētājam, ar mērķi samazināt izmaksas un apmierināt patērētāja vajadzības. 

Par uzņemšanas rezultātiem varēs uzzināt no 15. augusta PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” mājaslapā – www.lvt.lv.  

Pievieno komentāru

Liepājā