Tehnikuma skolotāja iegūst starptautiski atzītu sertifikātu

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” vadošā skolotāja viesmīlības nozarē Inese Bruže-Arāja ieguvusi Amerikas viesnīcu un naktsmītņu asociācijas izglītības institūta sertifikātu un goda nozīmi “Guest Service Gold”, informē PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" Ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde.

“Guest Service Gold” ir Amerikas Viesnīcu un naktsmītņu asociācijas izglītības institūta visaptveroša apmācības programma, kuras mērķis ir sagatavot uz servisu orientētu personālu, kas prot izturēties pret klientiem tā, lai sasniegtu nevainojamu apkalpošanu. Apmācību laikā notika interaktīvas lekcijas, personāla sertifikācija. Apmācību laikā skolotāja I. Bruže-Arāja ieguva zināšanas un iemaņas par to, kā sniegt izcilu servisu, kā apmācīt personālu. Iegūtās zināšanas skolotāja tālāk nodos saviem audzēkņiem viesmīlības specialitātē. “Šādas apmācības dod iespēju audzēkņiem sniegt zināšanas par visaptverošu, uz klientu orientētu, izcilu apkalpošanu, kas ir viesmīlības nozares pamatā,” norāda skolotāja. Programma galveno uzsvaru lika uz to, lai katrs klients tiktu uztverts īpaši, radot viņam vienīgajam īpašu pieredzi. Viesmīlības speciālistam darbā ir jābūt iekšā ar visu sirdi, jābūt pašam sev, ne samākslotai personībai. “Ir jāspēj aizraut līdzi citi, jāiedvesmo viņi darbam,” teic I. Bruže-Arāja.

Amerikas Viesnīcu un naktsmītņu asociācijas izglītības institūts dibināts 1953. gadā. Tā ir viena no vadošajām organizācijām pasaulē, kas izdod mācību grāmatas, veic apmācību un personāla sertifikāciju viesmīlības nozares uzņēmumos visā pasaulē. 

Pievieno komentāru

Liepājā