Tehnikumā noslēdzies mācību gads

Ar 16 grupu izlaidumiem noslēdzies 2015./2016. mācību gads PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā”. Kā atzina izglītības iestādes direktors Agris Ruperts, šis gads bijis īpašs un nozīmīgs tehnikuma vēsturē. “Esam atzīmējuši 95.jubileju, sarīkojuši pirmo profesionālo skolu absolventu salidojumu un atgriezušies tehnikuma renovētajās ēkās Ventspils un Vānes ielā,” norāda A. Ruperts. Tomēr vislielākais gandarījums skolas vadībai ir par audzēkņu rezultātiem kvalifikācijas eksāmenos, profesionālajos meistarības konkursos un arī vispārējo priekšmetu olimpiādēs pilsētas mērogā, informē Liepājas Valsts tehnikuma ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde.

2015./2016. mācību gadā tehnikumā bija 52 grupas un, gadu noslēdzot, mācījās 997 audzēkņi. Skolā strādāja 113 skolotāji, pasniedzot gan vispārējos, gan profesionālos mācību priekšmetus. “Esam profesionālā skola un galvenais mums ir, lai audzēkņi iegūst kvalifikāciju sevis izvēlētajās profesijās. Šogad priecē kvalifikāciju eksāmenu rezultāti. Īpaši automehāniķu sfērā, kur iepriekšējos gadus bija vislielākās problēmas, bet šogad bija pat 9 balles. Tāpat priecē 10 balles mehatronisko sistēmu tehniķu specializācijā – gandrīz puse no grupas ieguva augstāko vērtējumu,” norāda A. Ruperts. Vidējā atzīme kvalifikācijas eksāmenos bija 7,4 balles.

Mācību gada laikā PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” audzēkņi piedalījās 21 profesionālās meistarības konkursos, kuros iegūtas godalgotas vietas un audzēkņi nav bijuši zemāk kā 4.vietā. Vairāki konkursi rīkoti arī tehnikuma telpās – apdares darbu, pavāru, šuvēju.  
 
Audzēkņi veiksmīgi startējuši arī Liepājas pilsētas olimpiādēs. Latviešu valodas, angļu valodas un matemātikas olimpiādēs iegūtas 2.vietas, vēstures olimpiādē – 3.vieta.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” direktors īpaši vēlas atzīmēt, ka šis mācību gads bijis īpašs ar to, ka skolā dibināti un darbojušies 35 skolēnu mācību uzņēmumi, kas piedalījušies trīs gadatirgos Rīgā, divi gadatirgi rīkoti Liepājā, kā arī jaunie uzņēmēji piedalījušies skolēnu mācību uzņēmumu aktivitātēs ārpus Latvijas robežām. Tehnikuma audzēkņu uzņēmums “White diamond” ieguva 2.vietu Jauno uzņēmēju dienās Rīgā, bet skolotāja Linda Kravcova tika atzīta par labāko skolēnu mācību uzņēmumu konsultanti Latvijā, kā arī bija piecu labāko ekonomikas skolotāju vidū.

No 15. jūnija PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā” notiek jauno audzēkņu uzņemšana 19 mācību programmās, kas noslēgsies 15.augustā. Kopumā plānots uzņemt 382 audzēkņus programmās pēc pamatskolas, kā arī ap 100 audzēkņiem programmās pēc vidusskolas absolvēšanas. Šobrīd dokumentus par mācību uzsākšanu PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā” iesnieguši 270 jaunieši. “Ir programmas, kurās jau veidojas konkurss, piemēram, viesmīlības pakalpojumu speciālists, arī automehāniķu programmā pieteikušies vairāk nekā 20 gribētāju un grupā ir 27 vietas,” norāda uzņemšanas komisijas vadītāja Andra Ozoliņa. 

Pievieno komentāru

Liepājā