Stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem

No 1. jūnija stāsies spēkā domes saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī jauni braukšanas maksas tarifi un līgumsodi par braukšanu bez biļetes Liepājas pilsētas maršrutu tīklā.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā turpmāk ir tiesības saņemt šādiem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā pastāvīgi deklarētiem iedzīvotājiem:

izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, izņemot personas ar I vai II invaliditātes grupu un personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
   
Liepājas izglītības iestāžu 1.klašu izglītojamiem – mācību gada laikā;
   
Liepājas vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamiem un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni (bērns šo noteikumu izpratnē ir arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību iestādē dienas maiņā un nav nodarbināta, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam) un kurām nav noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam – mācību gada laikā;
   
Liepājas vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamiem, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem un augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss – mācību gada laikā;
   
personām, kurām ar Liepājas pilsētas domes lēmumu ir piešķirts tituls „Goda liepājnieks”;
   
personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu;
   
personām ar III invaliditātes grupu, kuras apmeklē Valsts nodrošinātās invalīdu profesionālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas nodarbības dienas centros.


Tāpat paredzēts, ka turpmāk braukšanas maksas atlaidi 50% apmērā varēs saņemt šādi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā pastāvīgi deklarētie iedzīvotāji:

   
Liepājas izglītības iestāžu 2. līdz 12. klašu klātienē izglītojamie – mācību gada laikā
   
Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļā izglītojamie un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie – mācību gada laikā;
   
nestrādājoši vecuma pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija kopumā nepārsniedz 256,12 eiro;
   
politiski represētas personas, kuras ir nestrādājoši pensionāri un kurām piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī nepārsniedz 355,72 eiro;
   
donori, kuri pēdējo divu gadu laikā pirms atvieglojumu pieprasīšanas nodevuši ne mazāk kā trīs fizioloģiskās normas (1,2 litri) asinis;
   
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas.


Atvieglojumus 100% apmērā turklāt būs iespēja saņemt arī šādām iedzīvotāju kategorijām (tostarp pasažieriem, kas nav deklarēti Liepājā):

   
pirmsskolas vecuma bērniem;
   
visiem pasažieriem pilsētas dzimšanas dienā 18.martā, kā arī Latvijas Republikas proklamēšanas dienā  18.novembrī un Vecgada dienā 31.decembrī;
   
bērniem līdz 18 gadu vecumam Starptautiskajā Bērnu aizsardzības dienā 1. jūnijā;
   
skolēniem un studentiem 1.septembrī;
   
valsts un pašvaldības policijas amatpersonām, veicot dienesta pienākumus formas tērpā, uzrādot apliecību.


Minētie atvieglojumi ir spēkā, ja pasažierim brauciena laikā ir derīga abonementa biļete un dokuments (ar fotogrāfiju, vārdu un uzvārdu), kas apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem (skolēna, studenta apliecība, pensionāra apliecība u.tml.). Ja dokuments, kas apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, nesatur fotogrāfiju, tad kopā ar dokumentu uzrādāms personu apliecinošs dokuments.

Aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” apkopotā statistika liecina, ka ikdienā braukšanas maksas atvieglojumus šobrīd izmanto 43% no visiem pasažieriem, bet gandrīz ceturtā daļa pasažieru abonementa biļešu iegādei saņem atlaidi 100% apmērā.

Kā vēstīts, braukšanas maksa vienam braucienam turpmāk iepriekšpārdošanā būs 0,70 eiro, bet, pērkot pie vadītāja – 0,80 eiro. 10 braucienu biļete visiem transporta veidiem iepriekšpārdošanā turpmāk maksās 6,60 eiro, bet vienas dienas biļete – 2,50 eiro. Abonementa biļešu maksa, līdzīgi kā līdz šim, tiks noteikta diferencēti atkarībā no izvēlētā transporta veida (autobuss, tramvajs vai abi transporta veidi), kā arī izmantošanas biežuma (katru dienu, tikai darba dienās vai braukšanai dienas vidū, kad sabiedriskais transports ir mazāk noslogots), tādējādi ļaujot pasažieriem izvēlēties sev piemērotāko biļetes veidu. Abonementa biļete braukšanai autobusā bez ierobežojumiem turpmāk izmaksās 30 eiro, turpretī braukšanai darba dienās – 24 eiro vai dienas vidū – 19 eiro. Līdzīgi maksa tiks diferencēta arī tramvaja mēnešbiļetēm attiecīgi 26 eiro, 22 eiro vai 17 eiro atkarībā no biļetes veida. Savukārt abonementa biļete visiem transporta veidiem katrai dienai izmaksās 38 eiro, darba dienām – 30 eiro, bet braukšanai dienas vidū – 24 eiro.

Līdz 2015.gada 1.jūnijam iegādātās braukšanas biļetes un abonementa biļetes būs derīgas līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk, kā līdz 2015.gada 1.jūlijam. Gada abonementa biļetes ir derīgas līdz 2015.gada 31.decembrim, bet ceturkšņa abonementa biļetes līdz to derīguma termiņa beigām.

Liepājas pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā” .

Braukšanas maksas tarifi, kas apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.167, pieejama aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” mājas lapā http://www.liepajastransports.lv/lv/brauksanas-biletes .

No 1.jūlija soda apmērs par braukšanu bez biļetes būs 10 eiro, pie nosacījuma, ka bezbiļetnieks to samaksā kontrolierim pārkāpuma konstatēšanas vietā. Ja bezbiļetnieks kāda iemesla dēļ sodu uzreiz samaksāt nevarēs, kontrolieri izrakstīs līgumsoda rēķinu 30 eiro apmērā, kas būs jāsamaksā viena mēneša laikā pēc tā izrakstīšanas brīža. Gadījumos, kad līgumsods netiek apmaksāts norādītajā termiņā, līgumsoda piedziņu veic uzņēmumi, kuri specializējas šādu parādu atgūšanā. Jau vēstīts, ka 2014. gadā Sabiedriskā transporta aģentūras kontroles daļas darbinieki pārbaudījuši 85 541 transportlīdzekli, konstatējot 11 149 bezbiļetniekus.

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports”

Pievieno komentāru

Liepājā