Stājas spēkā grozījumi likumā, kas atļauj noteikt pagaidu aizliegumu "legālajām narkotikām"

Šodien stājas spēkā Valsts prezidents 17.oktobrī izsludināties grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību", kas paredz, ka jaunām psihoaktīvām vielām, kas vēl nav iekļautas aizliegto vielu sarakstā, var piemērot pagaidu aizliegumu uz laiku līdz 12 mēnešiem, izņemot tās no tirdzniecības.

Likuma izmaiņas paredz iespēju ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu uz laiku līdz 12 mēnešiem aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos. Pagaidu aizliegumu piemēros tām vielām, par kurām saņemta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums.

Patlaban policija, saņemot ziņas par iespējumu narkotisko vielu tirdzniecību, kioskos var izņemt visas preces, taču vielas, kas nav iekļautas aizliegto vielu sarakstos, ir spiesti atgādāt atpakaļ. Tostarp ir jāatgādā atpakaļ arī vielas, par kurām kā kaitīgām ir informācija Agrīnās brīdināšanas sistēmā. Jaunais regulējums ļaus tās izņemt no tirdzniecības uz pārbaudes laiku līdz 12 mēnešiem.

Jaunais regulējums būs būtisks arī muitas dienestiem, ļaujot potenciāli kaitīgās vielas lielos apmēros aizturēt jau uz valsts robežas un ierobežot to nonākšanu mazumtirdzniecībā.

Reaģējot uz "legālo narkotiku" straujo izplatību, līdzīgs regulējums jau ieviests un efektīvi darbojas vairākās citās valstīs, tostarp Vācijā, Lielbritānijā, Nīderlandē un ASV, norāda likumprojekta autori.

Deputāti iepriekš arī pieņēma priekšlikumu noteikt īsāku termiņu, kādā privātpersonai būs pienākums nodot policijai psihoaktīvās vielas, kurām piemērots pagaidu aizliegums. Tas būs jāizdara trīs darba dienu, nevis desmit dienu laikā, kā to paredzēja likumprojekta pirmā lasījuma redakcija. Pagaidu aizliegumu varēs pārsūdzēt administratīvā procesa kārtībā, taču apstrīdēšana neapturēs šī lēmuma darbību.

Ja jaunās psihoaktīvās vielas pēc pārbaudes tiks iekļautas kādā no Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru sarakstiem, izmeklēšanas iestāde lems par to iznīcināšanu. Ja šīs vielas netiks iekļautas kontrolējamo vielu sarakstos, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde pieņems lēmumu par to atdošanu īpašniekam. Ja divu mēnešu laikā vielas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.

Pievieno komentāru

Liepājā