Šogad atklās astoņus bezmaksas interneta pieejas punktus

Liepājā šogad atklās astoņus bezmaksas interneta pieejas punktus, aģentūru LETA informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone. Līdz šim Liepājā bez maksas izmantojami pieci moderni interneta pieejas punkti.

Liepājas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde un Izglītības pārvaldes speciālisti šodien apmeklēja publiskos interneta pieejas punktus Teodora Breikša ielā un Karostā, Darba informācijas kabinetā Lazaretes ielā, lai pārrunātu sadarbības iespējas ar izglītības un kultūras darbiniekiem, skolu jaunatni, tādējādi palīdzot maksimāli noslogot šos punktus.
"Publisko interneta punktu ierīkošanā ir ieguldīts vērtīgs darbs un ievērojami līdzekļi, tāpēc galvenās rūpes ir, lai tas strādātu liepājniekiem un šeit nāktu cilvēki. Tad tas dotu to labumu, kādu iecerējuši projekta īstenotāji," uzsvēra Golde.
Tika pārrunātas iespējas izvērst sadarbību ar Izglītības pārvaldi vairākos virzienos – publisko interneta punktu un datora apmācības klases varētu izmantot gan cilvēki ar zemām pamata prasmēm datora lietošanā, gan talantīgie skolēni, gatavojoties informātikas olimpiādēm, studenti, skolotāju grupas, kultūras darbinieki, arī mūžizglītības jomā. Izglītības pārvaldes speciālisti divu nedēļu laikā izstrādās konkrētus priekšlikumus, kā šīs ieceres īstenot.
Liepājā publiskie interneta pieejas punkti ir jauns pakalpojumu veids, kas pieejams iedzīvotājiem Valtera bibliotēkā, bibliotekā „Libris”, Liepājas muzejā, Darba informācijas centrā Karostā un Teodora Breikša ielā. Tuvākajā laikā šis pakalpojums būs pieejams arī Sociālās palīdzības dienestā, Centrālās zinātniskās bibliotēkas Informācijas centrā un muzeja filiālē.
Kurzemē šogad plānots atklāt pavisam 59 šādus punktus, no tiem - astoņus Liepājā. Tie tiek veidoti projektā "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē". Projekta ietvaros iegādāta moderna datortehnika - 278 datorkomplekti, un četri e-kioski. Projekta realizētāji tādējādi cer mazināt atšķirības informācijas pakalpojumu un interneta izmantošanas pieejamībā lauku un pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinot pašvaldību un privātā sektora pakalpojumu pieejamību elektroniskā formā un sniedzot iespēju izmantot i-bankas, e-pasta pakalpojumus, meklēt informāciju internetā izglītības, darba vai atpūtas nolūkā.
Projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē" kopējais finansējums ir Ls 533 322, tajā skaitā Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījums ir Ls 349 992. Valsts finansējums šajā projektā ir Ls 183 329, tajā skaitā – pašvaldību līdzfinansējums Ls 66 665. Liepājas pilsētas pašvaldība iesaistījusies projektā ar līdzfinansējumu Ls 11 250 apmērā.

Pievieno komentāru

Liepājā