Slēgta satiksme vairākos Liepājas ielu krustojumos

Sakarā ar projekta "Tramvaja līnijas renovācija (Rīgas ielas posms no Raiņa ielas līdz Jaunai ostmalai, K.Valdemāra ielas posms no Peldu ielas līdz Robežu ielai), Liepājā" realizāciju, no 8. līdz 26. jūlijam būs slēgta satiksme Peldu un K.Valdemāra ielu krustojumā, informē Liepājas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Savukārt sakarā ar projekta „Brīvības ielas renovācija un inženiertīklu rekonstrukcija, Liepājā” realizāciju līdz 23. augustam ir slēgta satiksme Drāšu, Tērauda, Teodora un Tosmares ielu krustojumos ar Brīvības ielu.

Tramvaja līnijas rekonstrukciju veic SIA „Skonto būve”, kas vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu. Brīvības ielā darbus veic SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, kas arī lūgusi atļauju slēgt minētos krustojumus, lai varētu veikt nepieciešamo zemes rakšanas un apakšzemes komunikāciju izbūves vai sakārtošanas darbus.

Pašvaldība ir uzdevusi abiem celtniecības darbu veicējam slēgtajos krustojumos vai ielu posmos izvietot informāciju (būvtāfeli) par sevi, par rekonstrukcijas un posma slēgšanas termiņiem, kā arī atbildīgo personu telefonu numurus, lai ikvienam iedzīvotājam nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ar uzņēmuma pārstāvjiem sazināties.

Būvuzņēmējam objektā ir jānodrošina apstākļi, lai zemes gabaliem varētu piekļūt to īpašnieki un operatīvais transports, kā arī droša gājēju pārvietošanās. Būvniekam par ielu krustojumu vai ielu posmu slēgšanu arī pašam ir jāpaziņo plašsaziņas līdzekļos.

Pašvaldība rakšanas darbu atļaujas un līdz ar to atļaujas slēgt minēto ielu posmus ir izdevusi saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 „Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā” 7. punktu un katra uzņēmuma vēstuli/iesniegumu.

Aktuālā informācija autovadītājiem, gruntsgabalu īpašniekiem un ikvienam iedzīvotājam par slēgtajiem ielu posmiem, termiņiem, darbu veicējiem utt. Liepājā ir pieejama Domes mājaslapā www.liepaja.lv – Būvniecības un remontdarbu kartē (http://www.liepaja.lv/page/3507).

Pievieno komentāru

Liepājā