Slēgta satiksme Roņu ielas posmā

Sakarā ar projekta "Roņu ielas kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija” īstenošanu no šā gada 1. augusta līdz 28. decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielas posmā no Uliha ielas līdz Zvejnieku alejai, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pašvaldība ir uzdevusi celtniecības darbu veicējam SIA "Būvmehanizācija" slēgtā ielas posma abos galos izvietot informāciju par sevi, par rekonstrukcijas un posma slēgšanas termiņiem, kā arī atbildīgo personu telefonu numurus, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespējams ar uzņēmuma pārstāvjiem sazināties.

Būvuzņēmējam objektā ir jānodrošina apstākļi, lai zemes gabaliem varētu piekļūt to īpašnieki, operatīvais un specializētais transports, kā arī jāgādā par drošu gājēju pārvietošanos.

Pašvaldība rakšanas darbu atļaujas un līdz ar to atļaujas slēgt minēto ielu posmus ir izdevusi saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 „Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā” 7. punktu un katra uzņēmuma vēstuli/iesniegumu.

Pievieno komentāru

Liepājā