Slēgta satiksme Bāriņu ielā

Liepājā sakarā ar ūdensvada un kanalizācijas kolektora pārbūvi slēgta satiksme Bāriņu ielā, posmā no Dārza ielas līdz Kungu ielai. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi satiksmes norādēm un ceļa zīmēm.

Paredzēts, ka satiksme šajā posmā būs slēgta līdz 30.septembrim.

Atļauja darbu veikšanai dota SIA "Būvmehanizācija" sakarā ar projekta "Ūdensvada un kanalizācijas kolektora pārbūve Liepājā, Bāriņu ielas posmā no Dārza ielas līdz Zāļu ielai" realizāciju.

Būvuzņēmējam darbu laikā iespēju robežās jānodrošina zemesgabalu īpašniekiem piekļūšana savam īpašumam, operatīvajiem un specializētajiem transportlīdzekļiem – caurbraukšana un piekļūšana zemesgabaliem, kā arī gājēju droša pārvietošanās.

Pievieno komentāru

Liepājā