Skolēnu izglītošanas izmaksas strauji aug

Liepājas izglītības iestādēs mācās 848 bērni no citām Latvijas pašvaldībām, viena izglītojamā faktiskās izmaksas vispārējās izglītības iestādēs šogad vidēji mēnesī ir Ls 41,90, informēja Liepājas domē.

Liepājas domes deputāti lēma par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem un viena izglītojamā faktiskajām mācību un audzināšanas izmaksām pašvaldības izglītības iestādēs 2008.gadā.
Liepājas Izglītības pārvalde pēc pilsētas pašvaldības gadskārtējā budžeta apstiprināšanas veikusi aprēķinus par viena izglītojamā izmaksām Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs. Vidēji viena izglītojamā izmaksas mēnesī, kurās ietvertas arī kapitālinvestīcijas un skolu remontiem iztērētie līdzekļi, Liepājas vispārējās izglītības iestādēs ir Ls 41,90, pirmsskolas izglītības iestādēs - Ls 96,51.
Tajā pašā laikā valsts noteiktā minimālā summa pašvaldību savstarpējos norēķinos par vienu bērnu vispārējā izglītības iestādē joprojām ir tikai Ls 12,08, pirmsskolas izglītības iestādē - Ls 33,33.
Liepājas domes priekšsēdētaja pirmā vietniece Silva Golde uzsvēra, ka pašvaldībām būtu jāsaņem faktiskās izmaksas par katru izglītojamo, nevis lielākajā daļā gadījumu, ja pašvaldības nespēj vienoties savā starpā - tikai valsts noteikto minimumu.
Liepājas pašvaldība jau vairākkārt vērsusies ar aicinājumu Ministru kabinetā pārskatīt nolikumu par minimālās summas paaugstināšanu par katru izglītojamo, tuvinot tā apmēru faktiskajām izmaksām. Kā zināms, līdzekļu apjoms izglītības iestāžu uzturēšanai katru gadu ievērojami pieaug.
Ar pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem šogad Liepājas pilsētas budžetu plānots papildināt par Ls 54 485 latiem.
Liepājas izglītības iestādes apmeklē 101 bērns no Grobiņas pilsētas, 77 no Nīcas pagasta, 31 no Durbes novada, 50 no Medzes pagasta. Savukārt citu pašvaldību izglītības iestādes apmeklē 302 Liepājas bērni, no kuriem 126 mācās Rīgā.

Pievieno komentāru

Liepājā