Skolas piena programmā nodrošinās augstāku produktu kvalitāti

Valdība otrdien atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā, īstenojot Skolas piena programmu, kas nosaka papildu prasības piena produktiem, kas tiek izplatīti pirmskolas un skolas vecuma bērniem izglītības iestādēs, informē ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa.
 
Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā izstrādātas, lai turpmāk programmas īstenošanā ņemtu vērā arī vides apsvērumus un izglītojamiem piegādātu īpaši augstiem kvalitātes standartiem atbilstošus produktus. Turklāt šādas prasības ir saskaņā arī ar zaļā publiskā iepirkuma principiem.

ZM skaidro - zmaiņas nosaka, ka produktam ir jābūt ražotam atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) prasībām. Saskaņā ar Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas sniegto informāciju bioloģiski ražotie produkti, kas iegūti, saimniekojot ar dabiskām bioloģiskām metodēm, ir iedzīvotājiem visvairāk piemērotā pārtika. Savukārt NPKS visi produkta ražošanas posmi ir izsekojami un produkta pirmapstrādes un pārstrādes veicējs ir sertificēts atbilstoši prasībām, kas nodrošina konkrētas īpašības un kvalitāti, ievērojami pārsniedzot komerciālu preču standartus attiecībā uz sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselību, dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību.

Tāpat noteikta papildu prasība, ka produkts tiek transportēts ne tālāk par 250 kilometriem no tā ražošanas vietas līdz attiecīgajai mācību iestādei. Pirmkārt, šāds ierobežojums veicinās CO2 izmešu samazināšanu, darbojoties kā vides aizsardzības faktors. Otrkārt, ierobežojot transportēšanas attālumu, uz piegādes izmaksu rēķina var samazināt produkta realizācijas cenu, tādējādi vairāk līdzekļu iespējams atvēlēt produktu izdales un pasniegšanas izmaksām izglītības iestādē.

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis informē, ka  2013. gadā bioloģiskie zemnieki Latvijā saražoja 69 600 tonnas piena. Savukārt Skolas piena programmā 2013./2014. mācību gadā pēc Lauku atbalsta dienesta datiem izmantoja 3067 tonnas piena.

«Bioloģisko pienu Skolas piena programmai varēja piegādāt arī iepriekš, jaunajos programmas noteikumu grozījumos pēc būtības nekas netiks mainīts. Tagad tikai skaidrāk tiek nodefinēts, ka pienam jābūt ražotam vai nu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi, vai jāatbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām - tātad tas varēs arī turpmāk būt konvencionālais piens, ne tikai bioloģiskais,» norāda G. Norkārklis.

«Ja mēs tiešām visas Latvijas skolas un bērnudārzus vēlētos nodrošināt ar bioloģisko pienu, tad būtu nepieciešams diferencēt un palielināt likmi bioloģiskajam pienam, jo jau iepriekš piena pārstrādes uzņēmumi bija neapmierināti ar Skolas piens programmas nosacījumiem, kuru esošā likme ir par mazu, lai segtu bioloģiskā piena pārstrādes izmaksas», papildina G. Norkārklis.

Latvijā bioloģiskā piena ražošana ir attīstītākā no bioloģisko produktu ražošanas, bet lielākā daļa, ap 80%, bioloģiskā piena tiek pārstrādāti kopā ar konvencionālo pienu. Tomēr arī bioloģiskā piena pārstrāde pēdējo četru gadu laikā strauji attīstās, ar katru gadu dubultojoties. Ar bioloģiskā piena pārstrādi nodarbojas jau trīs piena pārstrādes uzņēmumi: A/S Tukuma piens, A/S Talsu piensaimnieks, A/S Lazdonas Piensaimnieks, savukārt šogad bioloģiskā piena pārstrādi uzsāks arī LPKS Viļāni.

Visvairāk bioloģisko pienu zemnieki saražo Latgalē, taču reģiona lielākais piena pārstrādātājs līdz šim nav vēlējies to pārstrādāt kā bioloģisko. Pieprasījums pēc bioloģiskā piena varētu būtiski mainīt šo situāciju, un arī citi piena pārstrādātāji varētu uzsākt bioloģiskā piena pārstrādi.

Jaunās papildu prasības attieksies uz produktiem, par kuru piegādi tiek piešķirts valsts līdzfinansējums, proti, saskaņā ar esošajiem valsts līdzfinansējuma nosacījumiem, šīs papildu prasības attieksies tikai uz pasterizētu pienu, ja tas piegādāts pirmsskolas un 1.–9. klases izglītojamiem.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis mājaslapā.

Papildināts ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas sniegto informāciju

Pievieno komentāru

Liepājā