Siltina Jūrniecības koledžas dienesta viesnīcas fasādi

Liepājas Jūrniecības koledžas dienesta viesnīcas fasādes rekonstrukcijas projekta ietvaros pabeigti aptuveni 70% no plānotajiem darbiem. Rokonstrukcijas darbu laikā ēkā nomaina ārdurvis un logus, siltina ēkas fasādi un cokola daļu, kā arī veic pagraba pārseguma un jumta siltināšanu un būvkonstrukciju remontu, informē Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Piecstāvu ēka, kas atrodas Cietokšņa ielā 2, ekspluatācijā nodota 1967. gadā. Tā ir nokalpojusi 47 gadus. Ēkas nolietojums  - 60%. Vecām ēkām, īpaši paneļu konstrukciju būvēm, caur to jumtu, cokola daļu, ārsienām un logiem, kas aizņem ievērojamu daļu ēkas fasādes, ir lieli siltuma zudumi, kas būtiski samazina komforta līmeni iekštelpās un palielina ēkas uzturēšanas izmaksas. Veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus, saskaņā ar energoaudita veiktajiem aprēķiniem, iespējams siltuma ietaupījums, samazinot maksājumus par siltumu un elektroenerģiju.

Liepājas jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis: „Koledžas mērķis ir nodrošināt ne tikai labiekārtotus mācību kabinetus, bet uzlabot arī audzēkņu sadzīves apstākļus. Tāpēc dienesta viesnīcas rekonstrukcija nebeigsies tikai ar fasādes siltināšanu un logu nomaiņu, bet mēs turpināsim aktīvi strādāt, lai piesaistītu Eiropas Savienības fondu finansējumu, kas ļautu nodrošināt pilnīgu ēkas renovāciju, lai kursantiem būtu labiekārtotas istabiņas, modernas virtuves un sanitārtehniskās telpas.

Neskatoties uz aizkavēšanos un sarežģījumiem, izsludinot iepirkumu konkursu par renovācijas darbu veikšanu, celtnieki strādā raiti, iecerētie darbi virzās uz priekšu un patlaban jau ir nomainīti visi logi un ēka ir nosiltināta. Vēl palikuši fasādes apmešanas un krāsošanas un logu aiļu apdares darbi.

Veiktā rekonstrukcija nodrošinās gan siltākas telpas, gan mazākus izdevumus ziemas periodā. Turklāt mēs ceram, ka sakārtotā vide labvēlīgi ietekmēs arī pašus kursantus, jo, ko tur slēpt, dažkārt mums nākas cīnīties ar jauniešiem, kuri piegružo apkārtni, kur pašiem pēc tam jādzīvo.”

Dienesta viesnīcā uzturas ap 200 pastāvīgiem audzēkņiem un no 50 līdz 100 neklātienes programmas apmācāmie un apkalpojošais personāls.

Liepājas Jūrniecības koledžas dienesta viesnīcas rekonstrukcija tiek īstenota projekta “Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējumu projekta  "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ietvaros.

Darbus veic SIA firma „UPTK”. Plānots, ka rekonstrukcijas darbi jāpabeidz līdz 31.04.2015., taču nepieciešamības gadījumā termiņš var tikt pagarināts par mēnesi. Projekta kopējās izmaksas ir 372489,14 eiro, no tiem Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums - 23366,10 eiro.

Pievieno komentāru

Liepājā