SIA "A.R.T. projekts" ideja par skvēra labiekārošanu Republikas un Kr. Valdemāra ielu krustojumā atzīta par labāko

Paziņoti P. M. Berči skvēra labiekārtojuma metu konkursa rezultāti, ziņo Liepājas pašvaldība. Metu konkursā par skvēra labiekārtojumu Republikas un Kr. Valdemāra ielas krustojumā 1. vietu un prēmiju 2500 eiro ieguvis mets ar devīzi MAKSS 0016. Ir noteikti arī pārējo vietu ieguvēji un pārdalīts prēmiju fonds, ziņo Liepājas pašvaldība.

1. vietas ieguvējs ir SIA "A.R.T. projekts", ko pārstāv ainavu arhitekte Indra Ozoliņa, mākslinieks Reinis Kuncītis un arhitekts Andris Tomsons.

Saskaņā ar nolikumu žūrija vēl pārbaudīs godalgoto vietu ieguvēju kvalifikācijas dokumentu atbilstību un galīgo lēmumu katram konkursa dalībniekam paziņos rakstiski.

Lai īstenotu  1. vietas ieguvēju piedāvāto skvēra labiekārtojuma variantu, projektēšanai un būvniecībai kopumā varētu būt nepieciešami aptuveni 120 000 eiro un vides objekta izveidei – vēl aptuveni 40 000 eiro. Skvēra pārbūve būs iespējama pa kārtām.

"Esam saglabājuši šā skvēra struktūru tādu, kāda tā bija 19. gadsimtā – romantisku, ar vēsturisko celiņu tīklu, apstādījumu bagātību. Taču soliņi, apgaismojums, segums, velonovietnes un citi elementi būs izgatavoti  no mūsdienīgiem, ilgtspējīgiem, drošiem materiāliem," par meta ieceri stāsta ainavu arhitekte Indra Ozoliņa.

Liepājās universitātē notiks visu iesniegto metu izstāde. Par izstādes norises laiku tiks paziņots atsevišķi. Pēc izstādes beigām neprēmētos darbus būs iespējams saņemt atpakaļ.

Šā metu konkursa mērķis bija iegūt risinājumu mūsdienīgam skvēra labiekārtojumam, kas veltīts pilsētbūvniecības periodam 19./20. gs. mijā un šī laika posma Liepājas arhitektam Paulam Maksam Berči

Konkursa mērķis bija noskaidrot arī būvprojekta izstrādāšanas un būvniecības iespējamās izmaksas.

Liepājas pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns uzskata, ka konkurss izdevies, iesniegto priekšlikumu skaits šoreiz bija lielāks nekā iepriekšējos līdzīgos konkursos. Tagad ir jādomā par finansējuma piesaisti tehniskā projekta izstrādei, taču par to būs jālemj zemes gabalu īpašniekiem.

Kopējā skvēra platība ir 2916 kvadrātmetri, no kuriem 1381 kvadrātmetri ir pašvaldības īpašums, savukārt 1536 kvadrātmetri – Liepājas Universitātes īpašums.

Pievieno komentāru

Liepājā