Savu darbību Liepājā šogad aktivizējis Krīzes grūtniecības centrs

Galvenie iemesli, kāpēc krīzes grūtniecības gadījumos sievietes joprojām nevēršas pēc palīdzības, ir informācijas trūkums par to, kur šādu palīdzību iespējams saņemt, psiholoģiskā barjera un ārstu aizņemtība, "Rietumu Radio" atzina Liepājas Krīzes grūtniecības centra (KGC) vadītāja Laima Sirmā. Viņa atzīst, ka lielākā daļa sieviešu palīdzību meklē jau pēc aborta veikšanas.

2011.gadā dibinātais Liepājas KGC šogad ir aktivizējis savu darbību - pēc Veselības ministrijas akreditētas programmas ir apmācīti ap 30 brīvprātīgo, kas tagad var sniegt dažāda veida palīdzību, un centrs ieguvis jaunas telpas pagājušā gada nogalē atklātajā Liepājas baptistu Sv.Pāvila jaunajā draudzes namā.

"Gribētos, lai sieviete, pirms pieņemt nopietno lēmumu par aborta veikšanu, vispirms izrunājas ar speciālistiem, uzzina visu informāciju, lai lēmums būtu nevis panikā pieņemts, bet izsvērts un pārdomāts," atzina Sirmā, norādot, ka vairumā gadījumu sievietes KGC pēc palīdzības vēršas jau pēc aborta veikšanas. Viņa to skaidro ar sieviešu nezināšanu par iespējām saņemt palīdzību pirms aborta, kā arī ārstu lielo aizņemtību un tādēļ ne vienmēr iejūtīgo attieksmi.

"Likumdošana paredz, ka ārsta pienākums ir atrunāt sievieti no grūtniecības pārtraukšanas, kā arī 72 stundas pirms aborta veikšanas sievietei ir jādod laiks apdomāties, izvērtēt savu lēmumu, apmeklēt speciālistu konsultācijas," sacīja Sirmā, norādot, ka realitātē tā bieži nenotiek un tā esot problēma.

Informāciju par iespējām saņemt palīdzību Liepājas KGC izvietojot ģimenes ārstu, ginekoloģu un citu ārstu prakses vietās. Centram ir izveidojusies laba sadarbība ar Liepājas domes sociālo dienestu un citām organizācijām, kas var sniegt dažāda veida palīdzību krīzē nonākušajām sievietēm.

Līdz šim palīdzība Liepājā sniegta ap 30 sievietēm. Taču viens no centra darbības virzieniem ir arī jauniešu apmācība - brīvprātīgie dodas uz skolām un jauniešiem stāsta par seksualitāti, atbildību attiecībās un citām tēmām, lai, kā sacīja Sirmā, nebūtu jācīnās ar sekām.

Liepājas KGC pastāv, pateicoties brīvprātīgo nelielajiem ziedojumiem, kā arī projektu ietvaros iegūtā finansējuma. Liepājas pašvaldība pērn atbalstījusi KGC projektu "Tauriņi vēderā", kas orientēts uz jauniešu izglītošanu, bet šogad divi projekti iesniegti Sabiedrības integrācijas centra projektu konkursā.

Liepājas KGC atrodas Kuršu ielā 19, otrajā stāvā (ieeja no Siena ielas).

Biedrība "Krīzes grūtniecības centrs" ir dibināta 2005.gadā ar mērķi sniegt konsultatīvo palīdzību neplānotas grūtniecības, pēc aborta, kā arī spontānā aborta vai pāragra bērna zaudējuma gadījumos.

Centra brīvprātīgo grupas strādā Rīgā, Kuldīgā, Kandavā, Ogrē, Jelgavā un citur.

Pievieno komentāru

Liepājā