Sāks pieņemt projektu iesniegumus atbalstam zvejniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte" par kopējo summu 332 465 lati.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 25.oktobra līdz 2014.gada 2.janvārim.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir deviņu mēnešu laikā no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājaslapā. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā.

Pievieno komentāru

Liepājā