Sāks dalīt Liepājas rajona padomes īpašumus

Divu mēnešu laikā Liepājas rajona padomei jāsagatavo īpašumu sadales plāns. Reorganizācijas plāna īstenošanai izveidota komisija.

“Mēneša laikā jāsagatavo esošās situācijas raksturojums, īpašumu sadales plāns – līdz gada beigām. Jānolemj, vai veidos kādas kopīgas iestādes pēc rajona likvidācijas. Ja veidos, tas jāiekļauj reorganizācijas plānā,” komisijas uzdevumu skaidro Liepājas rajona padomes izpilddirektors Indulis Ozoliņš. Viņš atzīst, ka lielākais darbs būs jāiegulda, lai izlemtu, kas notiks ar īpašumiem un izveidotajām struktūrvienībām, piemēram, Izglītības pārvaldi, Sporta pārvaldi, pansionātu “Rokaiži” Kazdangas pagastā, slimnīcu Priekulē utt.

Var iejaukties valdība
Likums par rajonu pašvaldību reorganizāciju paredz, ka reorganizācijas plāns jāiesniedz Ministru Kabinetam. Valdība reorganizācijas plānā un gaitā var iejaukties tad, ja rajona padome pati nespēj vienoties par rajona mantas un funkciju nodošanu novadiem.

Likumā teikts, ka reorganizācijas plānā būs jānosaka viena no bijušā rajona teritorijā izveidotajām pašvaldībām, kuras padome pēc 2009. gada koordinēs reorganizācijas plāna izpildi, maksās algas palikušajiem rajona padomes darbiniekiem. “Diezin vai naudu papildus šo funkciju izpildei piešķirs,” spriež I. Ozoliņš.

Rajona padomes pilnvaras beigsies 2009. gada 1. jūlijā. “Konti darbosies līdz nākamā gada beigām,” norāda I. Ozoliņš. Reorganizācija nozīmē otrā līmeņa vēlēto pašvaldību likvidēšanu.

Ievēl mantas dalītājus
Reorganizācijas komisijas sastāvu rajona padomes deputāti apstiprināja piektdien Liepājas rajona padomes sēdē. Tajā darbosies pa vienam pašvaldību vadītājam no topošajiem astoņiem Liepājas rajona novadiem – Aizputes pilsētas mērs Juris Grasmanis, Grobiņas domes priekšsēdētājs Jānis Neimanis, Priekules pašvaldības vadītāja Vija Jablonska, Durbes novada domes vadītājs Uldis Strazds, Vaiņodes pagasta padomes priekšsēdētāja Biruta Strēle, Vērgales pašvaldības vadītājs Jānis Vitrups, Rucavas pagasta padomes priekšsēdētājs Viktors Čamans un Liepājas rajona padomes priekšsēdētājs Aivars Šilis.

Pievieno komentāru

Liepājā