Sakopj Liepājas ezera piekrasti

Pagājušajā nedēļā atsākta un šonedēļ turpināsies Liepājas ezera piekrastes sakopšana, līdz ar to tiks atjaunots pļavas biotops.

Īstenojot šo projektu, divos posmos - pērn un šī gada rudenī - Liepājas ezera piekrastē tiek nopļauta zāle, izcirsti krūmi un koki, kā arī savākti atkritumi aptuveni 8,6 hektāru platībā Liepājā, no E.Tisē ielas līdz Airītes ielai. Šogad lielākie darbi noris tuvāk Liepājas ezera krastam, kur pamatā tiek izpļautas niedres, bet atkārtoti tiks izcirstas krūmu un koku atvases, kā arī izpļautas takas visā paredzētajā teritorijā. Darbus veic SIA "Eko koks".

Piekrastes sakopšana notiek projektā "Ezeri nākotnei", kas tiek īstenots ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas līdzfinansējumu. Projektā Liepājai atvēlētais budžets ir 15 795 eiro (11 100 latu), no kuriem 85% finansē Eiropas Savienība, bet pārējās izmaksas segs Liepājas pašvaldība. Projektā pavisam ir iesaistījušies 12 partneri no Latvijas un Lietuvas.

Projektā īstenotas arī citas aktivitātes - piemēram, sabiedrisko inspektoru apmācība un foto izstāde par visām projekta īstenošanas vietām.

Pievieno komentāru

Liepājā