Sākas kaķu sterilizēšanas akcija

Oktobrī Liepājā sākas akcija „Noķer – sterilizē – atlaiž”, kuras mērķis ir popularizēt tādus veterinārus pasākumus, kas ierobežo kaķu vairošanos, taču ļauj saglabāt minču kolonijas pie dzīvojamām mājām, vēstī Vides daļas vadītāja Dace Liepniece.

Kaķiem pie mājām esot jābūt, lai ierobežotu grauzējus un to izplatītās slimības. Akciju finansē no pilsētas Vides fonda līdzekļiem. Pieteikumu ir ļoti daudz, tāpēc dzīvnieku sterilizācija turpināsies arī nākamajā gadā.

Šajā gadā kaķu sterilizēšanai tērēs 10 000 latu, bet ar to nepietiks visu pieteikumu apmierināšanai, uzsver D. Liepniece.
 
Pētot kaķu vairošanās ierobežošanas iespējas, Dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir atzinušas par efektīvu tā saucamo „noķer – sterilizē – atlaiž” metodi. Šī metode tika ieviesta pagājušā gadsimta 70-jos gados Dānijā un Lielbritānijā, un tagad to pielieto daudzās attīstītajās valstīs.
 
Latvijā kaķu ierobežošanas programmu kopš 2003. gada ievieš Rīgā, kā arī šajā gadā to ir uzsākusi Saulkrastu pašvaldība.
 
UZZIŅAI
- Viens nekastrēts runcis diennakts laikā var apaugļot 10 kaķenes.
- Katrai kaķenei gadā var piedzimt 18 kaķēni.
- Viena kaķene kopā ar saviem pēcnācējiem sešu gadu laikā var radīt 420 000 kaķēnu.

Pievieno komentāru

Liepājā