Sakārto ūdensapgādi Klaipēdas ielā

Klaipēdas ielas iekškvartālā Liepājā patlaban likvidē tranzīta ūdensvadu un izbūvē jaunus ūdensvada pieslēgumus. Darbus AS UPB sola beigt līdz septembrim. Vēlāk SIA "Komunālā pārvalde" veiks visas brauktuves renovāciju.

Darbi risinās posmā no Liedaga ielas līdz Vaiņodes ielai. Ūdensvada nomaiņa un jaunie pieslēgumi pieliks punktu biežajām ūdens noplūdēm rajonā. Katrai dzīvojamai mājai tiks nodrošināta neatkarīga izlietotā ūdens daudzuma uzskaite. Jaunu ūdensapgādi izbūvēs arī posmā no Vaiņodes ielas līdz jaunajai Vētru ielai, bet Ventas ielas daudzstāvu namiem būs jauni ūdensvada ievadi, vēstī domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pēc iekšpagalmu brauktuvju renovācijas tās vairs neapplūdīs. Par to iepriekš sūdzējušies iedzīvotāji. Pēc kolektora izbūves iekškvartāls šajā aspektā būs pilnībā sakārtots, sola būvnieki.

Būvdarbu līgumā „Ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija Liepājā – Dienvidi” kopumā ir 5 objekti, kuros risinās apjomīgi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves darbi.
Šobrīd būvdarbi jau ir pabeigti Peldu un Dzintaru ielā. Darbi notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 25,3 miljoni eiro, no kuriem 85% jeb 21,5 miljonus eiro finansēs Eiropas Savienība un 3,8 miljonus eiro, kas ir 15% no kopējām izmaksām, segs SIA „Liepājas ūdens”.

Pievieno komentāru

Liepājā