Sāk plānot ēku lineāram paātrinātājam

SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” turpinot īstenot projektu “Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi” izsludinājusi atklātu iepirkumu konkursu par staru terapijas bloka būvniecību. Būvnieku piedāvājumi par jaunās ēkas, kurā atradīsies lineārais paātrinātājs, būvniecību tiek gaidīti līdz 7. janvārim.    


10. septembrī slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš parakstīja līgumu ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras vadītāju Zitu Altenburgu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir Ls 2 040 000.00 apjomā. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 2 400 000.00. Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš ir 21 mēnesis kopš līguma parakstīšanas brīža.

Pievieno komentāru

Liepājā