Saimniekam jānojauc nelikumīgi uzceltos žogus Jūrmalas parkā Liepājā

Liepājas pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvalde uzdevusi namīpašniekiem, kuru īpašumus norobežojošie žogi Jūrmalas parkā uzstādīti ārpus piederošā zemesgabala, īpašumus sakārtot un nelikumīgi uzstādītos žogus demontēt vai pārcelt sava īpašuma robežās.

Darbu izpildei dots laiks līdz 30. augustam, pēc kā informācija par nelikumīgi aizņemto pašvaldības zemesgabalu tiks nodota Liepājas pilsētas Būvvaldei un Liepājas pašvaldības policijai tālākai rīcībai, informē Liepājas pilsētas dome.

Gatavojoties koncertdārza “Pūt, vējiņi!” rekonstrukcijai, veikta Jūrmalas parka apkārtējo zemesgabalu pārmērīšana un konstatēts, ka vairākiem īpašumiem Hika ielā teritoriju norobežojošie žogi vēsturiski uzstādīti ārpus īpašuma robežām, aizņemot pašvaldības zemi.

Vairāki privātmāju īpašnieki bija vērsušies pašvaldībā ar lūgumu iznomāt daļu no aizņemtā mākslīgā zemes vaļņa, kas stiepjas gar īpašumu rietumu robežu, taču, tā kā jautājums domes sēdē netika izskatīts un izpilddirekcijas pārstāvji lūdza to atlikt, Nekustamā īpašuma pārvalde visiem īpašniekiem nosūtījusi rakstisku vēstuli, uzdodot sakārtot īpašumu atbilstoši vides prasībām.

Pašvaldība skaidro, ka šādas situācijas, kad, pārmērot zemesgabalus vai veicot topogrāfisku uzmērīšanu projekta īstenošanai, tiek konstatētas žoga izbūve ārpus privātīpašuma, nav retums. Īpaši ar šo problēmu nācies saskarties ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekta īstenošanas laikā Zaļajā birzē un citos pilsētas mikrorajonos. Šādos gadījumos, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, namīpašniekiem lielākoties nācies izvēlēties vai nu slēgt nomas līgumu un maksāt noteiktu nomas maksu par nelikumīgi aizņemto zemi, vai arī demontēt žogu un pārcelt to sava īpašuma robežās.

Pievieno komentāru

Liepājā