Rosina "Liepājas metalurga" kredītprasību kapitalizāciju

Kā pēdējo iespēju AS Liepājas metalurgs darbības atsākšanai un ražošanas atjaunošanai uzņēmuma padome, valde un arodbiedrība redz Finanšu ministrijas, AS Citadele banka un AS Latvenergo kredītprasību kapitalizāciju, liecina uzņēmuma paziņojums NASDAQ OMX Riga.

Tas dotu iespēju valstij, tās ieguldītos līdzekļus atgūt ilgākā laika periodā nevis faktiski zaudēt, kā tas notiks AS Liepājas metalurgs maksātnespējas gadījumā. Kapitalizācijas rezultātā valstij AS Liepājas metalurgs nav jāiegulda papildus finanšu līdzekļi, bet valsts iegūs kontroli un ietekmi tajā.

Šāda solidaritāte sniegtu iespēju saglabāt un atsākt ražošanu AS Liepājas metalurgs. Tāpat tas ļautu saglabāt būtisku patērētāju AS Latvenergo (AS Liepājas metalurgs patērē aptuveni 10% no visas Latvijā saražotās elektroenerģijas, kas novērstu elektroenerģijas izmaksu un OIK sadārdzinājumu pārējiem patērētājiem nākotnē). Tāpat Liepājā tiktu saglabātas darba vietas un ienākumi strādājošajiem, kā arī ar AS Liepājas metalurgs saistītā uzņēmējsabiedrību darbība, skaidro uzņēmuma pārstāvji.

Šo iemeslu dēļ AS Liepājas metalurgs padome, valde un arodbiedrība vēršas pie Latvijas valsts vadītājiem ar oficiālu lūgumu kapitalizēt kredītprasības, kas izteikts vēstulē un adresēts Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai un Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim.

Pievieno komentāru

Liepājā