Rekonstruēs šķērsielas starp Zirņu un Ganību ielām

Par projekta "Zirņu-Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)" ieekonomētajiem un neizmantotajiem līdzekļiem Ls 870 331,03 apmērā tiks veikta projekta teritorijas aptvērumā esošo šķērsielu - Mālu, Dārza, Kaļķu, Otaņķu, Miera, Priežu - renovācija, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Pateicoties minēto ielu renovācijai, uzlabosies pilsētas infrastruktūra un satiksmes organizācija projekta aptvēruma teritorijā. Par ietaupītajiem projekta līdzekļiem tiks veikta arī palīgēkas demontāža Zirņu ielā 101 un Dorupes ielas tehniskās shēmas izstrāde.

Kā uzsver projekta īstenotāji Liepājas domes Attīstības pārvalde, šo ielu izvēle bijis loģisks projekta "Zirņu-Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)" turpinājums, kas uzlabos šķērsielu infrastruktūru un cels vērtību piegulošajām teritorijām.

Minētajās ielās tiks nomainītas pazemes inženierkomunikācijas – ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, rekonstruēta brauktuve un izbūvētas ietves.

Šonedēļ tiek uzsākti darbi Otaņķu, Kaļķu, Priežu un Miera ielā. Aicinām pilsētas iedzīvotājus, viesus un transportlīdzekļu vadītājus būt iecietīgiem un saprotošiem, ievērot ceļazīmes un satiksmes organizatoru norādījumus.

Pievieno komentāru

Liepājā