Radiologs apstrīd darba uzteikumu 209

Līdz 19. septembrim Liepājas tiesā izsludināts pārtraukums, lai radiologs Andris Kalns varētu pieaicināt lieciniekus Onkoloģiskās klīnikas vadītājas Annas Krilovas mobingam un bosingam.

Pirmdien tiesa sāka skatīt A. Kalna prasību pret valsts SIA “Piejūras slimnīca” par atjaunošanu darbā. Tā kā radiologam darbs ir uzteikts, kopš 10. aprīļa staru terapija Liepājas Onkoloģiskajā klīnikā nav pieejama.

Nevēlas ievērot iestādes kārtību
Uzteikumā A. Kalnam teikts, ka viņš bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu un noteikto darba kārtību: nav piedalījies konsīlijos 11. un 18. martā, nav izdarījis ierakstu viena pacienta slimības vēsturē, nav ievērojis ārsta ētikas principus, atspoguļojot slimības vēsturēs savstarpējās attiecības ar Onkoloģiskās klīnikas administrāciju un iesniegumos valdes priekšsēdētājam lietojot izteicienus, kas kaitē kolēģu reputācijai.

Pacienta medicīnisko ierakstu un slimības vēsturē ietvertā informācija esot izpausta ārstniecības procesā neiesaistītām personām – valdes priekšsēdētājam. Uzsakot darba līgumu, ņemts vērā, ka 2007. gadā par līdzīgiem pārkāpumiem A. Kalns esot vairākkārt sodīts.

“Tas jau iet divu gadu garumā – ka nevēlas ievērot iestādes kārtību,” tiesā norādīja “Piejūras slimnīcas” pārstāve zvērināta advokāte Gunta Gulbe. “Kāpēc valdes priekšsēdētājam būtu jālasa rupjības, kas ir Kalna iesniegumos? Uz apvainojošiem iesniegumiem var arī neatbildēt.” Vairāku gadu garumā A. Kalna iesniegumos parādoties, ka A. Krilova sarunās, arī pacientu klātbūtnē, publiski lietojot necenzētus vārdus.

Jautāta pēc tiesas sēdes, vai veikta kāda pārbaude par šādu vārdu lietošanu un vai tas atbilst patiesībai, G. Gulbe atbildēja, ka tas neattiecoties uz darba devēja jomu, tā esot A. Krilovas personīga izvēle – sūdzēt par goda un cieņas aizskaršanu vai ne.

Norāda uz pretrunām
“Viena lieta, ka divu līdzīgu cilvēku starpā var būt melnais humors vai tādi izteicieni, taču klīnikas vadītājai, runājot ar mani kā savu padoto, nav iemesla pieminēt seksuālas attiecības ar manu māti,” uzskata A. Kalns.

Pēc advokātes G. Gulbes ieteikuma vērsties ar rakstiskiem iesniegumiem, A. Kalns 2007. gada laikā uzrakstījis 218, lielākoties ar lūgumiem sakārtot darba vidi, nodrošināt iespējas strādāt utt. Par ventilācijas neatbilstību esot arī Valsts darba inspekcijas atzinums, Valsts Cilvēktiesību aizsardzības birojs esot konstatējis mobinga pazīmes. Rezultātā viņš esot saņēmis A. Krilovas atbildi, ka uz viņa iesniegumiem turpmāk atbildēts netiks. Tieši vēršanās dažādās institūcijās savu tiesību aizstāvēšanai esot īstais uzteikuma iemesls, uzskata A. Kalns, lai arī uzteikumā minēti citi.

Pieminētie divi konsīliji notikuši poliklīnikā, pilsētas centrā, laikā, kad viņam vēl jāveic tiešie pienākumi klīnikā Jūrmalas ielā. Konsīlijus, kas notiek klīnikā, A. Kalns apmeklējis. Tajā pašā laikā ir gadījumi, kad klīnikas konsīliju veido viens vai divi ārsti, lai arī normatīvie akti paredz, ka jābūt vismaz trim.

“Kā tad lai es zinu, kuros gadījumos valdes priekšsēdētājs ir ārstniecības procesā iesaistīta persona un kuros nav, jo viņš ir vērsies pie manis, minot pacienta sensitīvos datus, lūdzot skaidrojumu par terapiju utt., kāpēc es nevaru vērsties pie viņa,” sprieda A. Kalns. Ja reiz likumdošana pieļauj, ka par klīnikas vadītāju kļūst cilvēks, kurš nav ārstniecības persona, tātad loģiski, ka viņam ir pieejama arī ārstniecības informācija.

UZZIŅAI
* Mobings – psiholoģiskais terors darbavietā.
* Bosings – psiholoģiskais terors darbavietā, ko īsteno amatā augstākstāvoša persona pret savu padoto, pazemojot un graujot darbinieka pašcieņu.

Pievieno komentāru

Komentāri 209

bGlfgansSA

hyperlink buy tramadol rx - tramadol online in uk

pirms 7 gadiem, 2013.06.20 17:16

HTmDJsjaEM

tramadol online cod tramadol y el embarazo - order tramadol online saturday delivery

pirms 7 gadiem, 2013.06.20 06:44

EAIgAYLYbn

http://hyenascomedynightclub.com/jwplayer/buytramadolonline/#6 tramadol online doctor consult - tramadol hcl 50mg

pirms 7 gadiem, 2013.06.20 06:12

uueFXYFLnY

order tramadol online without prescription buy tramadol paypal - buy tramadol eu

pirms 7 gadiem, 2013.06.19 11:45

pathpiste

Enjoy your blog )
http://suisqcumd.com my blog

pirms 8 gadiem, 2013.06.11 09:58

WebShoppingel

http://www.escortgirl.us/forums/viewtopic.php?f=2&t=80987&p=96568#p96568
online shopping vs in store shopping - flex pay online shopping sites
http://tomskpravo.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=96975
web site shopping cart
shopping web sites
How To Save Money When Shopping Online

clothing online shopping - online shoes shopping sites - online shopping stores mail
If you can find them, discounts are great. Coupons are also great, but only if they can be found. Online shopping is a great way to save money in general, but it takes some skills. Keep reading to put more money in your pocket.

Check for promotion codes before you shop online. Most stores offer discounts or free shipping if you just know the special code. Just type in the name of the store and coupon and you may find a great discount. That helps you save a ton of money.

When you shop on the Internet, it pays to look for the best price possible by shopping around. It's simple to do this online. Only buy from places you feel comfortable with when shopping online. It doesn't matter if they offer great prices if you don't feel comfortable giving them your personal information!

Try being patient instead of overpaying for expedited shipping options. Items that are shipped at standard rates often make their way to homes pretty quickly. The money saved within a few days could help you buy more online!

Amazon Prime is a program that you should look into. The membership is only 79 dollars, and you get quite a bit for your money. Some of the benefits include a discount on same-day or overnight shopping, as well as free 2-shipping on items in stock. You also get access to their online streaming library, which is similar to Hulu or Netflix. That will save you a pretty penny as well.

When you are looking for places to buy a product online, and not one of the online merchants are familiar to you, you should not offer your personal information so readily. Make sure there are security measures in place. Look for certificates from Cybertrust, Verisign and the like.

Prior to giving a merchant your credit information, examine the URL in your address bar. If the URL begins with "https" rather than "http", then you know that the website is secure. If the website does not use this, your information isn't being stored safely.

Because you are now more informed on how to properly shop online, you should begin shopping today. All you have to do is put the ideas you've learned into practice so you're able to spend less. You'll be happy you read this information once you start saving money.
online shopping for urban clothing

pirms 8 gadiem, 2013.06.09 00:31

WebShoppingel

http://www.escortgirl.us/forums/viewtopic.php?f=2&t=80987&p=96568#p96568
online shopping vs in store shopping - flex pay online shopping sites
http://tomskpravo.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=96975
web site shopping cart
shopping web sites
How To Save Money When Shopping Online

clothing online shopping - online shoes shopping sites - online shopping stores mail
If you can find them, discounts are great. Coupons are also great, but only if they can be found. Online shopping is a great way to save money in general, but it takes some skills. Keep reading to put more money in your pocket.

Check for promotion codes before you shop online. Most stores offer discounts or free shipping if you just know the special code. Just type in the name of the store and coupon and you may find a great discount. That helps you save a ton of money.

When you shop on the Internet, it pays to look for the best price possible by shopping around. It's simple to do this online. Only buy from places you feel comfortable with when shopping online. It doesn't matter if they offer great prices if you don't feel comfortable giving them your personal information!

Try being patient instead of overpaying for expedited shipping options. Items that are shipped at standard rates often make their way to homes pretty quickly. The money saved within a few days could help you buy more online!

Amazon Prime is a program that you should look into. The membership is only 79 dollars, and you get quite a bit for your money. Some of the benefits include a discount on same-day or overnight shopping, as well as free 2-shipping on items in stock. You also get access to their online streaming library, which is similar to Hulu or Netflix. That will save you a pretty penny as well.

When you are looking for places to buy a product online, and not one of the online merchants are familiar to you, you should not offer your personal information so readily. Make sure there are security measures in place. Look for certificates from Cybertrust, Verisign and the like.

Prior to giving a merchant your credit information, examine the URL in your address bar. If the URL begins with "https" rather than "http", then you know that the website is secure. If the website does not use this, your information isn't being stored safely.

Because you are now more informed on how to properly shop online, you should begin shopping today. All you have to do is put the ideas you've learned into practice so you're able to spend less. You'll be happy you read this information once you start saving money.
online shopping for urban clothing

pirms 8 gadiem, 2013.06.09 00:31

WebShoppingel

http://www.escortgirl.us/forums/viewtopic.php?f=2&t=80987&p=96568#p96568
online shopping vs in store shopping - flex pay online shopping sites
http://tomskpravo.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=96975
web site shopping cart
shopping web sites
How To Save Money When Shopping Online

clothing online shopping - online shoes shopping sites - online shopping stores mail
If you can find them, discounts are great. Coupons are also great, but only if they can be found. Online shopping is a great way to save money in general, but it takes some skills. Keep reading to put more money in your pocket.

Check for promotion codes before you shop online. Most stores offer discounts or free shipping if you just know the special code. Just type in the name of the store and coupon and you may find a great discount. That helps you save a ton of money.

When you shop on the Internet, it pays to look for the best price possible by shopping around. It's simple to do this online. Only buy from places you feel comfortable with when shopping online. It doesn't matter if they offer great prices if you don't feel comfortable giving them your personal information!

Try being patient instead of overpaying for expedited shipping options. Items that are shipped at standard rates often make their way to homes pretty quickly. The money saved within a few days could help you buy more online!

Amazon Prime is a program that you should look into. The membership is only 79 dollars, and you get quite a bit for your money. Some of the benefits include a discount on same-day or overnight shopping, as well as free 2-shipping on items in stock. You also get access to their online streaming library, which is similar to Hulu or Netflix. That will save you a pretty penny as well.

When you are looking for places to buy a product online, and not one of the online merchants are familiar to you, you should not offer your personal information so readily. Make sure there are security measures in place. Look for certificates from Cybertrust, Verisign and the like.

Prior to giving a merchant your credit information, examine the URL in your address bar. If the URL begins with "https" rather than "http", then you know that the website is secure. If the website does not use this, your information isn't being stored safely.

Because you are now more informed on how to properly shop online, you should begin shopping today. All you have to do is put the ideas you've learned into practice so you're able to spend less. You'll be happy you read this information once you start saving money.
online shopping for urban clothing

pirms 8 gadiem, 2013.06.09 00:31

WebShoppingel

http://www.escortgirl.us/forums/viewtopic.php?f=2&t=80987&p=96568#p96568
online shopping vs in store shopping - flex pay online shopping sites
http://tomskpravo.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=96975
web site shopping cart
shopping web sites
How To Save Money When Shopping Online

clothing online shopping - online shoes shopping sites - online shopping stores mail
If you can find them, discounts are great. Coupons are also great, but only if they can be found. Online shopping is a great way to save money in general, but it takes some skills. Keep reading to put more money in your pocket.

Check for promotion codes before you shop online. Most stores offer discounts or free shipping if you just know the special code. Just type in the name of the store and coupon and you may find a great discount. That helps you save a ton of money.

When you shop on the Internet, it pays to look for the best price possible by shopping around. It's simple to do this online. Only buy from places you feel comfortable with when shopping online. It doesn't matter if they offer great prices if you don't feel comfortable giving them your personal information!

Try being patient instead of overpaying for expedited shipping options. Items that are shipped at standard rates often make their way to homes pretty quickly. The money saved within a few days could help you buy more online!

Amazon Prime is a program that you should look into. The membership is only 79 dollars, and you get quite a bit for your money. Some of the benefits include a discount on same-day or overnight shopping, as well as free 2-shipping on items in stock. You also get access to their online streaming library, which is similar to Hulu or Netflix. That will save you a pretty penny as well.

When you are looking for places to buy a product online, and not one of the online merchants are familiar to you, you should not offer your personal information so readily. Make sure there are security measures in place. Look for certificates from Cybertrust, Verisign and the like.

Prior to giving a merchant your credit information, examine the URL in your address bar. If the URL begins with "https" rather than "http", then you know that the website is secure. If the website does not use this, your information isn't being stored safely.

Because you are now more informed on how to properly shop online, you should begin shopping today. All you have to do is put the ideas you've learned into practice so you're able to spend less. You'll be happy you read this information once you start saving money.
online shopping for urban clothing

pirms 8 gadiem, 2013.06.09 00:31

WebShoppingel

http://www.escortgirl.us/forums/viewtopic.php?f=2&t=80987&p=96568#p96568
online shopping vs in store shopping - flex pay online shopping sites
http://tomskpravo.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=96975
web site shopping cart
shopping web sites
How To Save Money When Shopping Online

clothing online shopping - online shoes shopping sites - online shopping stores mail
If you can find them, discounts are great. Coupons are also great, but only if they can be found. Online shopping is a great way to save money in general, but it takes some skills. Keep reading to put more money in your pocket.

Check for promotion codes before you shop online. Most stores offer discounts or free shipping if you just know the special code. Just type in the name of the store and coupon and you may find a great discount. That helps you save a ton of money.

When you shop on the Internet, it pays to look for the best price possible by shopping around. It's simple to do this online. Only buy from places you feel comfortable with when shopping online. It doesn't matter if they offer great prices if you don't feel comfortable giving them your personal information!

Try being patient instead of overpaying for expedited shipping options. Items that are shipped at standard rates often make their way to homes pretty quickly. The money saved within a few days could help you buy more online!

Amazon Prime is a program that you should look into. The membership is only 79 dollars, and you get quite a bit for your money. Some of the benefits include a discount on same-day or overnight shopping, as well as free 2-shipping on items in stock. You also get access to their online streaming library, which is similar to Hulu or Netflix. That will save you a pretty penny as well.

When you are looking for places to buy a product online, and not one of the online merchants are familiar to you, you should not offer your personal information so readily. Make sure there are security measures in place. Look for certificates from Cybertrust, Verisign and the like.

Prior to giving a merchant your credit information, examine the URL in your address bar. If the URL begins with "https" rather than "http", then you know that the website is secure. If the website does not use this, your information isn't being stored safely.

Because you are now more informed on how to properly shop online, you should begin shopping today. All you have to do is put the ideas you've learned into practice so you're able to spend less. You'll be happy you read this information once you start saving money.
online shopping for urban clothing

pirms 8 gadiem, 2013.06.09 00:30

ShoppingUSel

good morning to all, how do you do!
looking for Clothing Shops Online?

cato clothing stores online shopping - online shopping for urban clothing - online stores shopping links resources
Online Clothing Shopping

h&m shop online
Dressing with Quality Suits
When buying a suit, it's important to go for quality, not price. A good quality suit will cost high however it never fails to give that longevity and it is well worth the investment.
Organic leather Items

shopping web sites
Natural leather is a natural investment turned through the dehydrating and getting brownish naturally of monster conceals. Natural leather products are selected not only due to the sturdiness more than this their flexibility which are available in various form and size and more than this these are well-known content for apparel, bags, briefcases, and many more. Using present day technology we can found many new contemporary types of leather products there are many ways to find out which products are ideal for a personal some of them are as follows
Online Jewelry Shopping
Hamilton Watches to keep time
Trend of Hamilton watches changes day by day with the change of fashion. Now, the branded watches have become a hit amongst men due to their unique style and look. For men, this alluring piece of time is an essential style element. You can get watches which match your style and formal outfits you wear to office. Men also love to wear multi-functional sport watches which provide sporty yet stylish look to them. Scratch resistance and water resistance features offer you quality and make the watches long lasting. This brand is perfect in looks and punctuality it offers in its products. Men can get watches according to their looks and get noticed in a crowd of people.
Choose diamond wedding rings
Another advantage of online shopping is that you do not have to face the annoying looks of the shop representative who keeps on showing you design after design and you keep on asking for more because you do not like any of them. Suppose you are looking for a pearl set with a unique combination of gold and diamonds. If you buy jewellery online, you can browse through the designs as you want. But in a shop, you might end the whole day looking for something. If you get it, consider it a day well spent, else it is your loss. And that is without even talking of the hassle of going to a market.

pirms 8 gadiem, 2013.06.05 20:16

ShoppingUSel

good morning to all, how do you do!
looking for Clothing Shops Online?

cato clothing stores online shopping - online shopping for urban clothing - online stores shopping links resources
Online Clothing Shopping

h&m shop online
Dressing with Quality Suits
When buying a suit, it's important to go for quality, not price. A good quality suit will cost high however it never fails to give that longevity and it is well worth the investment.
Organic leather Items

shopping web sites
Natural leather is a natural investment turned through the dehydrating and getting brownish naturally of monster conceals. Natural leather products are selected not only due to the sturdiness more than this their flexibility which are available in various form and size and more than this these are well-known content for apparel, bags, briefcases, and many more. Using present day technology we can found many new contemporary types of leather products there are many ways to find out which products are ideal for a personal some of them are as follows
Online Jewelry Shopping
Hamilton Watches to keep time
Trend of Hamilton watches changes day by day with the change of fashion. Now, the branded watches have become a hit amongst men due to their unique style and look. For men, this alluring piece of time is an essential style element. You can get watches which match your style and formal outfits you wear to office. Men also love to wear multi-functional sport watches which provide sporty yet stylish look to them. Scratch resistance and water resistance features offer you quality and make the watches long lasting. This brand is perfect in looks and punctuality it offers in its products. Men can get watches according to their looks and get noticed in a crowd of people.
Choose diamond wedding rings
Another advantage of online shopping is that you do not have to face the annoying looks of the shop representative who keeps on showing you design after design and you keep on asking for more because you do not like any of them. Suppose you are looking for a pearl set with a unique combination of gold and diamonds. If you buy jewellery online, you can browse through the designs as you want. But in a shop, you might end the whole day looking for something. If you get it, consider it a day well spent, else it is your loss. And that is without even talking of the hassle of going to a market.

pirms 8 gadiem, 2013.06.05 20:16

ShoppingUSel

good morning to all, how do you do!
looking for Clothing Shops Online?

cato clothing stores online shopping - online shopping for urban clothing - online stores shopping links resources
Online Clothing Shopping

h&m shop online
Dressing with Quality Suits
When buying a suit, it's important to go for quality, not price. A good quality suit will cost high however it never fails to give that longevity and it is well worth the investment.
Organic leather Items

shopping web sites
Natural leather is a natural investment turned through the dehydrating and getting brownish naturally of monster conceals. Natural leather products are selected not only due to the sturdiness more than this their flexibility which are available in various form and size and more than this these are well-known content for apparel, bags, briefcases, and many more. Using present day technology we can found many new contemporary types of leather products there are many ways to find out which products are ideal for a personal some of them are as follows
Online Jewelry Shopping
Hamilton Watches to keep time
Trend of Hamilton watches changes day by day with the change of fashion. Now, the branded watches have become a hit amongst men due to their unique style and look. For men, this alluring piece of time is an essential style element. You can get watches which match your style and formal outfits you wear to office. Men also love to wear multi-functional sport watches which provide sporty yet stylish look to them. Scratch resistance and water resistance features offer you quality and make the watches long lasting. This brand is perfect in looks and punctuality it offers in its products. Men can get watches according to their looks and get noticed in a crowd of people.
Choose diamond wedding rings
Another advantage of online shopping is that you do not have to face the annoying looks of the shop representative who keeps on showing you design after design and you keep on asking for more because you do not like any of them. Suppose you are looking for a pearl set with a unique combination of gold and diamonds. If you buy jewellery online, you can browse through the designs as you want. But in a shop, you might end the whole day looking for something. If you get it, consider it a day well spent, else it is your loss. And that is without even talking of the hassle of going to a market.

pirms 8 gadiem, 2013.06.05 20:16

ShoppingUSel

good morning to all, how do you do!
looking for Clothing Shops Online?

cato clothing stores online shopping - online shopping for urban clothing - online stores shopping links resources
Online Clothing Shopping

h&m shop online
Dressing with Quality Suits
When buying a suit, it's important to go for quality, not price. A good quality suit will cost high however it never fails to give that longevity and it is well worth the investment.
Organic leather Items

shopping web sites
Natural leather is a natural investment turned through the dehydrating and getting brownish naturally of monster conceals. Natural leather products are selected not only due to the sturdiness more than this their flexibility which are available in various form and size and more than this these are well-known content for apparel, bags, briefcases, and many more. Using present day technology we can found many new contemporary types of leather products there are many ways to find out which products are ideal for a personal some of them are as follows
Online Jewelry Shopping
Hamilton Watches to keep time
Trend of Hamilton watches changes day by day with the change of fashion. Now, the branded watches have become a hit amongst men due to their unique style and look. For men, this alluring piece of time is an essential style element. You can get watches which match your style and formal outfits you wear to office. Men also love to wear multi-functional sport watches which provide sporty yet stylish look to them. Scratch resistance and water resistance features offer you quality and make the watches long lasting. This brand is perfect in looks and punctuality it offers in its products. Men can get watches according to their looks and get noticed in a crowd of people.
Choose diamond wedding rings
Another advantage of online shopping is that you do not have to face the annoying looks of the shop representative who keeps on showing you design after design and you keep on asking for more because you do not like any of them. Suppose you are looking for a pearl set with a unique combination of gold and diamonds. If you buy jewellery online, you can browse through the designs as you want. But in a shop, you might end the whole day looking for something. If you get it, consider it a day well spent, else it is your loss. And that is without even talking of the hassle of going to a market.

pirms 8 gadiem, 2013.06.05 20:16

ShoppingUSel

good morning to all, how do you do!
looking for Clothing Shops Online?

cato clothing stores online shopping - online shopping for urban clothing - online stores shopping links resources
Online Clothing Shopping

h&m shop online
Dressing with Quality Suits
When buying a suit, it's important to go for quality, not price. A good quality suit will cost high however it never fails to give that longevity and it is well worth the investment.
Organic leather Items

shopping web sites
Natural leather is a natural investment turned through the dehydrating and getting brownish naturally of monster conceals. Natural leather products are selected not only due to the sturdiness more than this their flexibility which are available in various form and size and more than this these are well-known content for apparel, bags, briefcases, and many more. Using present day technology we can found many new contemporary types of leather products there are many ways to find out which products are ideal for a personal some of them are as follows
Online Jewelry Shopping
Hamilton Watches to keep time
Trend of Hamilton watches changes day by day with the change of fashion. Now, the branded watches have become a hit amongst men due to their unique style and look. For men, this alluring piece of time is an essential style element. You can get watches which match your style and formal outfits you wear to office. Men also love to wear multi-functional sport watches which provide sporty yet stylish look to them. Scratch resistance and water resistance features offer you quality and make the watches long lasting. This brand is perfect in looks and punctuality it offers in its products. Men can get watches according to their looks and get noticed in a crowd of people.
Choose diamond wedding rings
Another advantage of online shopping is that you do not have to face the annoying looks of the shop representative who keeps on showing you design after design and you keep on asking for more because you do not like any of them. Suppose you are looking for a pearl set with a unique combination of gold and diamonds. If you buy jewellery online, you can browse through the designs as you want. But in a shop, you might end the whole day looking for something. If you get it, consider it a day well spent, else it is your loss. And that is without even talking of the hassle of going to a market.

pirms 8 gadiem, 2013.06.05 20:16

kazino704

покер red dead redemption undead nightmare интернет казино золотой тигр азартные игры и игровые автоматы резидент rnb, интернет казино корона желтая игровые автоматы бесплатно демо версия онлайн казино клубнички Казино Отзывы

pirms 8 gadiem, 2013.06.03 14:12

kazino27

покер заработок форум Однорукий бандит играть игровые автоматы онлайн и без регистрации игры на деньги онлайн автоматы 888 азартные игры скачать торрент бесплатно в хорошем качестве скачать техасский покер bluetooth онлайн казино яндекс деньги qiwi скачать покер трекер 3 бесплатно

pirms 8 gadiem, 2013.06.03 04:59

poker1

азартные игры htc отзывы, купить покер в питере william hill отзывы покер покер скачать на андроид бесплатно азартные игры игровые автоматы бесплатно и без регистрации ёлка

pirms 8 gadiem, 2013.06.02 19:34

BuyCadillacGok

http://bikiniandnude.com/viewtopic.php?f=7&t=3&p=684350#p684350

Used xlr cadillac shopping is one of the many responsibilities adults have to deal with. Although it can be fun to shop for a Used xlr cadillac, the size of the investment can make the process stressful unless the shopper does some legwork ahead of time. Keep reading for some useful advice that can help things go smoothly and make decision making a great deal easier.
http://www.stroiru.com/posting.php?mode=reply&f=12&t=249

Do not forget to do some research on the dealer before making an offer on a vehicle. You will have much more room for negotiation if you know their strategies. Reading customer reviews can also give you a good picture of what you may be getting into.

pirms 8 gadiem, 2013.06.02 16:49

BuyCadillacGok

http://bikiniandnude.com/viewtopic.php?f=7&t=3&p=684350#p684350

Used xlr cadillac shopping is one of the many responsibilities adults have to deal with. Although it can be fun to shop for a Used xlr cadillac, the size of the investment can make the process stressful unless the shopper does some legwork ahead of time. Keep reading for some useful advice that can help things go smoothly and make decision making a great deal easier.
http://www.stroiru.com/posting.php?mode=reply&f=12&t=249

Do not forget to do some research on the dealer before making an offer on a vehicle. You will have much more room for negotiation if you know their strategies. Reading customer reviews can also give you a good picture of what you may be getting into.

pirms 8 gadiem, 2013.06.02 16:49

Liepājā