Putnu vērošanas torņi Liepājā iepriecina ar būves pamatīgumu 1

Oficiāli atklāta gājēju laipa un abi ainavas vai putnu vērošanas torņi - Golodova dambja un Lauku ielas galā, kas uzbūvēti, īstenojot Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) projektu ar garo nosaukumu “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide “Natura 2000” teritorijās”.

Atklāšanas pasākumu kupli apmeklēja pirmsskolas iestādes "Saulīte" bērni, skolotāja Sigita Gūtmane ar prieku izteica atzinību par pietiekami drošām margām, kur papildus šķērskoka funkcijas uzņemas arī bērnu roku augstumam piemērots lenteris. "Labi, ka arī grīdas dēļi ir rievaini, neslīd kājas. Vispār - pamatīga būve, labs galamērķis pārgājienam. Interesanti, cik bērni vēlāk te atnāks kopā arī ar vecākiem?" spriež S.Gūtmane. No vairākiem desmitiem bērnu portāls nepamanīja nevienu, kuram būtu bijis bail kāpt augšā vai lejā. Lai arī tornis skaitās 10,5 metrus augsts, skatu platforma sanāk pāris metrus zemāk, tomēr arī tur paveras brīnišķīgs skats gan uz Ezerkrastu, gan Liepājas ezeru. Apmeklētāju drošībai ir zīme, kas ierobežo skaitu - vienlaikus tornī var atrasties ne vairāk kā 15 cilvēku.

Otra lielākā atklāšanas pasākuma apmeklētāju daļa bija seniori, no kuriem vairāki diezgan bezkaunīgi izmantoja ZS "Otaņķi" piedāvāto gardumu degustāciju, ņemot ne tikai pilnas saujas, bet arī krāmējot somās, tādejādi demonstrējot sliktu priekšzīmi bērniem.
Tomēr lielākā daļa klātesošo nebija aizmirsuši pieklājības normas un pasākuma īsto iemeslu. Divas kundzes - Kaija un Valda, kuras portāls apdzina uz laipas, neslēpa sajūsmu gan par Ezerkrasta panorāmu, ko tagad var redzēt jaunā rakursā, gan par svaigi pļautās zāles smaržu un iespēju pastaigāties
Dažādus kazas sierus degustēt un iegādāties piedāvāja arī SIA "Šiļi" no Rucavas novada.

Projekts “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide “Natura 2000” teritorijās” tiek īstenots 38 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, to skaitā Ziemupē un Liepājas ezera apkaimē.
Projekta pirmās kārtas īstenošanai visā Latvijā paredzēti vairāk nekā 2,5 miljoni latu. (350 latu bija paredzēti 12 robežzīmju uzstādīšanai Ziemupē.)

Liepājai projekta finansējuma daļa ir 60 593 latu bez PVN. Par šo naudu izbūvēti divi 10,5 metrus augsti ainavas vērošanas torņi, ap 500 metrus gara laipa, kas būs piemērota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tad vēl seši stendi un 21 robežzīme. Darbus veica SIA “Jaunmāja”.

Kopējais pieejamais finansējums Kohēzijas projekta otrajā kārtā ir 1,881 miljoni latu, ko izmantos 23 “Natura 2000” teritorijām visā Latvijā. Tajā skaitā 2014. gadā dabas parkā “Pape”, kur paredzēts izbūvēt ne tikai platformas, bet arī ap 120 metru garu laipu, izvietot piecus informācijas stendus un 10 aizlieguma zīmes.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Liepājā