Priekšroka Liepājas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanā iekšpagalmu sakārtošanai būs sakoptajiem namiem

Turpmāk Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu iekšpagalmu sakārtošanai vispirms saņems tās daudzdzīvokļu ēkas, kas iepriekš saņēmušas pašvaldības atzinību par sakoptību.

Dome plāno veikt grozījumus Liepājas pilsētas 2012.gada 20.decembrī pieņemtajos saistošajos noteikumos "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

Liepājas domes Finanšu komitejā konceptuāli atbalstīts priekšlikums, ka priekšroka līdzfinansējuma saņemšanā jādod to daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem, kas jau iepriekš pierādījuši savu vēlmi un spējas īpašuma sakārtošanā.

Kā ziņots, šogad pašvaldības līdzfinansējums 284 887 latu apmērā mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai Liepājā tika sadalīts 20 projektiem. Šī būs ilgtermiņa programma, un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma, bet, ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi, pašvaldība arī turpmāk plāno piešķirt līdzfinansējumu mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs, 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām, 80% līdz 90% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām, 75% līdz 85% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām, 65% līdz 75% apmērā no citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam un 50% līdz 60% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām.

Pievieno komentāru

Liepājā