Prezentēs izpētes darbu par Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu būvvēsturi

Sestdien, 20. septembrī ērģelnieks, ērģeļu eksperts un bibliogrāfs Mikus Dzenītis prezentēs veikto arhīva materiālu apzināšanas un izpētes darbu par Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu būvvēsturi.

Trīspadsmitā Starptautiskā Ērģeļmūzikas Festivāla ietvaros sestdien 20.septembrī pulksten 17.00 kafejnīcā „Darbnīca” Liepājā notiks muzikoloģes Ligitas Ašmes vadītā lekcija „Kurzemes ērģeles”. Savukārt Mikus Dzenītis prezentēs veikto arhīvu materiālu apzināšanas un izpētes darbu, iepazīstinot klausītājus ar „Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles ērģeļu būvvēsturi”.

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas ērģeļu būvvēstures izpētes uzdevums bija apkopot visus pieejamos un ticamos vēstures avotus – arhīvu materiālus, periodiku, iespieddarbus - par Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas ērģeļu būvvēsturi un pārmaiņām tās laika ritējumā. Jo Liepājas instruments ir unikāls ne vien ar to, ka tajā joprojām gandrīz pilnā apjomā skan vienīgās pasaulē saglabātās H.A.Konciusa būvētās ērģeles, bet arī ar savu sarežģīto būvvēsturi. Mikus Dzenītis: „Precīzu atskaites punktu salikšanai jākalpo tālākam atspērienam to mīklu risināšanā, kuras joprojām uzdod šis izcilais instruments. Izpētes pirmais posms aptver Latvijā pieejamo un apzināto materiālu apkopojumu”.

Aicināti visi interesenti – ērģelnieki, ērģeļmūzikas mīļotāji, ikviens, kam interesē padziļināti iepazīties ar instrumentu karalieni – ērģelēm. Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģelēm – īpašu instrumentu, kuram nav līdzinieka visā Eiropā, pat Pasaules mērogā.
Projekta „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu būvvēstures izpēte” atbalstu sniedz Liepājas kultūras pārvalde, piešķirot finansējumu 1300 eiro apmērā.

Plašāka informācija par festivāla norisi: www.viacultura.lv.

Ar Jums ir iespēja atbalstīt darbus pie ērģeļu un katedrāles turpmākajiem restaurācijas darbiem:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 40008108234
Swedbanka, kods HABALV22
Ziedojumu konts: Konts LV91HABA0551015229804

Kristīne Liepa
Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas
atjaunošanas fonda vadītāja

Pievieno komentāru

Liepājā