Precizē Bērnu terapijas nodaļas maksas pakalpojumus

Uzturoties Bērnu terapijas nodaļā kopā ar bērnu vecumā līdz pilniem sešiem gadiem, ēdināšana ir bez maksas. Savukārt, ja māte grib pieskatīt savu pusaudzi, bet viņas klātbūtne palātā, ārstaprāt, nav nepieciešama, tas ir iespējams, samaksājot 15 latu par diennakti.

 

Parasti ar bērnu slimnīcā paliek māte, bet tas var būt arī tēvs vai kāds cits no tuviniekiem, ko normatīvajos aktos tad dēvē par "pavadītājpersonu". Bez maksas ēdināšana ir mātēm, kuras bērnu baro ar krūti.

Liepājas Reģionālās slimnīcas valde pieņēmusi lēmumu: ēdināšanu bez maksas saņems personas, kas uzturas kopā ar bērnu vecumā līdz pilniem sešiem gadiem.
“Tīri cilvēciski vērtējot, tie ir pavisam mazi bērni. Tad kāds blakus ir nepieciešams, ja tas ir iespējams. Ja bērns visu laiku raud pēc mammas... Tas noteikti ietekmē ārstēšanu,” lēmumu pamato slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš. Galvenais kritērijs, pēc kura ārsts lemj par pavadītājpersonas nepieciešamību, ir mazā pacienta veselības stāvoklis jeb medicīniskās indikācijas. Ja klātbūtne ir nepieciešama, bet bērns ir vecāks par sešiem gadiem, izvēloties ēdināšanu nodaļā, jāmaksā trīs lati dienā.

Ja slimnīcā ar bērnu uzturas mamma, kura baro ar krūti, stacionārs papildus saņem 4,51 latu dienā. Ja medicīnisku indikāciju dēļ nepieciešama pastāvīga klātbūtne lielākam pacientam, valsts piemaksā divus latus. Pārskaitot naudu slimnīcai, īpaši netiek izdalīts, vai tas ir ēdināšanai vai citiem uzturēšanās izdevumiem.
“Ja ārsts ieraksta slimības vēsturē, ka nepieciešams šāds atbalsts ārstēšanai, tāds kā “individuālais postenis” medicīnisku indikāciju dēļ, valsts maksā šos divus latus. Taču tas, protams, nenosedz visas ar uzturēšanos saistītās izmaksas. Pārējos gadījumos tas ir maksas pakalpojums, slimnīca pati izvērtē, cik ir reālās izmaksas, cik prasīt un kad atbrīvot no maksas. Jārēķinās, ka mamma aizņem gultasvietu palātā. Slimnīcā jāguļ slimam bērnam, nevis veselai mammai,” stāsta Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Kurzemes reģionālās filiāles Kontroles daļas vecākā referente Silvija Inte.

Pievieno komentāru

Liepājā