Pļaušanas darbiem Liepājā šogad paredzēti 85 000 latu

Zālāju pļaušanas un sakopšanas darbiem, ko veic pēc uzņēmuma "Komunālā pārvalde" pasūtījuma, Liepājā šogad tērēs nepilnus 85 000 latu, "Rietumu Radio" informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Kopējā zālāju platība, kur pļaušanas un citus sakopšanas darbus veic pēc uzņēmuma "Komunālā pārvalde" pasūtījuma, ir 136 hektāri.

Kā informēja Štāls, ceļu un ielu uzkopšanas darbu gaitā Liepājā ik vasaru tiek appļauti un sakopti zālāji ceļu sadalošajās joslās, ceļu un ielu nomalēs, grāvmalēs un citās teritorijās. Šiem darbiem šogad plānots izlietot 32 000 latu, un tos veic uzņēmums "Tranzīts L". Pļaušana notiek ar rokas trimmeriem, minitraktoriem un traktoru ar piekabināmo izkapti. Kopējā pļaujamā platība ir 75 hektāri.

Savukārt Liepājas parkos un pilsētas skvēros zālieni tiek pļauti 61,4 hektāru plašā teritorijā, un šiem darbiem šogad plānots tērēt gandrīz 53 000 latu. Šo darbu veicējus Štāls solīja vēl precizēt.

Karostā un Tosmarē ar zālienu pļaušanu nodarbojas arī tā dēvētie simtlatnieki, kuru darbu koordinē pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti".

Zāle, kā atgādināja Štāls, jāpļauj arī namu apsaimniekotājiem un gruntsgabalu īpašniekiem.

Liepājas saistošie noteikumi "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" nosaka, ka zāliena vai zālāja pļaušana nozīmē zāles regulāru pļaušanu, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 15 cm. Savukārt nožogotās teritorijās - nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 40 cm.

Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Liepājas Pašvaldības policija, apliecināja tās pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

Pievieno komentāru

Liepājā