Plāno apmācīt skolēnus pirmās palīdzības sniegšanā

Otrdien, 29. janvārī, Latvijas Sarkanā krusta Pirmās palīdzības un Ārkārtējo situāciju programmas vadītāja Ilona Luste bija ieradusies Liepājā, lai pārrunātu organizācijas aktualitātes un konkretizētu turpmākās sadarbības iespējas, liekot uzsvaru tieši uz skolēnu apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

Tikšanās laikā, kurā piedalījās arī Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, Latvijas Sarkanā krusta Liepājas komitejas izpilddirektore Ieva Brakše, Liepājas domes Vides un veselības daļas vadītāja Ineta Stadgale un Liepājas pilsētas izglītības iestāžu medicīnas māsu metodiskās apvienības vadītāja Raija Šēle, puses vienojās par aktīvāku sadarbības veidošanu, jau pavasarī uzsākot bezmaksas apmācību ciklu Liepājas pedagogiem.

I. Luste uzsvēra, ka mainoties Ministru Kabineta noteikumiem, nepieciešams veikt reapmācību pirmās palīdzības sniegšanā, kas atbilstu jau Eiropas normām.

Tādēļ plānots organizēt bezmaksas apmācību skolu medicīnas māsām un pedagogiem, kuri tālāk šīs zināšanas nodotu saviem skolniekiem. Turklāt, skolniekiem katru gadu tiek dota iespēja piedalīties vietēja mēroga un republikas sacensībās pirmās palīdzības sniegšanā, labākie var startēt sacensībās Eiropā. Pārējām grupām (sociālajiem darbiniekiem, autoskolu audzēkņiem) Latvijas Sarkanā krusta organizētās pirmās palīdzības apmācības ir maksas pakalpojums.

Evita Enģele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pievieno komentāru

Liepājā